Tin Trong Ngành

EVN: Tổng kết công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới

Ngày đăng: 28/03/2014

Sáng ngày 28/3/2014, tại TP.HCM, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức tổng kết công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẵng giới năm 2013.

Báo cáo tại Hội nghị, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ EVN cho biết, hiện nay, tỷ lệ lao động nữ trong toàn Tập đoàn giữ mức ổn định so với cùng kỳ năm ngoái là 20.945 người, chiếm 20,61% so với tổng số lao động. Lao động nữ được bố trí tất cả các lĩnh vực trong Tập đoàn phù hợp với đặc điểm giới tính và công việc, không có lao động dôi dư.

Thực hiện quyền bình đẳng lao động nữ trong giáo dục và đào tạo, nâng cao trình độ về mọi mặt chất lượng đội ngũ nữ CNVC nữ lao động ngày càng được nâng cao. Số lượng nữ có trình độ sau đại học là 265 người chiếm tỷ lệ 23,8% so với tổng số lao động có cùng trình độ, tăng 2,18% so với năm 2012. Số lượng nữ có trình độ đại học là 7301 người chiếm tỷ lệ 34,15 so với tổng số lao động có cùng trình độ. Kết quả trên đánh giá trình độ lao động nữ ngày càng tăng thì chất lượng và năng lực khả năng đáp ứng công việc trong thời đại mới của lao động nữ ngày càng cao.

Việc tuyên truyền bình đẳng giới đã có những chuyển biến tích cực, phổ biến sâu rộng đến toàn thể CB-CNV. Các đơn vị luôn đảm bảo tốt chế độ chính sách về lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, điều kiện môi trường làm việc, trang bị bảo hộ lao động cho người lao động nói chung cũng như lao động nữ nói riêng. Song song đó, nhân các ngày lễ của phụ nữ, các đơn vị trong EVN cũng đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm bằng nhiều hình thức phong phú như hội thi, nói chuyện chuyên đề, tham quan, xem phim…Ban VSTBPN của EVN và các đơn vị cũng phối hợp với Công đoàn các cấp chỉ đạo và thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, tổ chức nhiều hoạt động cho con CNVCLĐ nhân các dịp ngày 1/6, trung thu, nghĩ hè…

Công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới đã thực hiện hiệu quả từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên từ khâu lập kế hoạch đến triển khai thực hiện và kiểm tra đánh giá; các chương trình hoạt động được lồng ghép vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.   

Đỗ Mạnh Cường