Tin vắn khắp nơi

Vĩnh Long: Ngành chế biến thủy sản, lúa gạo còn nhiều tiềm năng tiết kiệm năng lượng

Ngày đăng: 11/09/2013

Các doanh nghiệp sản xuất, sử dụng năng lượng của ngành chế biến thủy sản, lúa gạo cần phối hợp với nhau nhiều hơn nữa trong việc sử dụng năng lượng hiệu quả và hành động vì sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp và một môi trường sạch, xanh hơn.Ngày 10/9/2013, Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long; Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng TP.HCM (ECC HCMC) đã phối hợp tổ chức Hội thảo “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong ngành chế biến thủy sản và lúa gạo Đồng bằng sông Cửu Long“. Hội thảo nhằm góp phần kết nối các chuyên gia, đơn vị quản lý năng lượng, các đơn vị cung cấp dịch vụ và các doanh nghiệp sản xuất, sử dụng năng lượng của ngành chế biến thủy sản, lúa gạo để cùng nhau phối hợp sử dụng năng lượng hiệu quả trong sản xuất và kinh doanh.

Hội thảo đã thu hút nhiều doanh nghiệp của ngành chế biến thủy sản và lúa gạo đến tham dự. Các doanh nghiệp đã được các chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng chia sẻ, phân tích vai trò của khoa học và công nghệ trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tình hình thực hiện tiết kiệm năng lượng trong chế biến thủy sản và lúa gạo trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng được phổ biến những kinh nghiệm trong việc triển khai các chương trình tiết kiệm năng lượng và cách tiếp cận các nguồn tài chính cho đầu tư giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành này.


Hội thảo đã thu hút khá nhiều các doanh nghiệp trong ngành chế biến thủy sản và lúa gạo đến tham dự


Theo Sở Công Thương Vĩnh Long, năm 2012 ngành nuôi thủy sản tỉnh Vĩnh Long có tổng diện tích nuôi thủy sản (chủ yếu cá tra) là 422,56 ha với tổng sản lượng đạt hơn 112.000 tấn, chiếm 90% tổng sản lượng thủy sản của tỉnh. Nếu suất tiêu hao năng lượng là 1.500 kWh/tấn thì tiêu thụ năng lượng điện khoảng 19.252 triệu kWh/năm.

Đối với ngành chế biến lúa, gạo tỉnh Vĩnh Long hiện có gần 650 nhà máy, cơ sở xay xát, lau bóng gạo tập trung ở 3 huyện Long Hồ, Trà Ôn và Tam Bình. Năm 2012 sản lượng xay xát và lau bóng gạo 1.234 ngàn tấn (ước tiêu thụ năng lượng điện khoảng 41,6 triệu kWh/năm).

Trong những năm qua tình hình tiết kiệm năng lượng trong 2 ngành này dù đã được các doanh nghiệp quan tâm, thông qua công tác tuyên truyền, đào tạo cho cán bộ quản lý, công nhân trực tiếp tham gia sản xuất; thực hiện công tác kiểm toán năng lượng nhằm tìm ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Tuy nhiên, việc sử dụng năng lượng trong quá trình sản xuất của ngành chế biến thủy sản và lúa gạo vẫn chưa thật sự tiết kiệm; trong phần lớn các doanh nghiệp việc quản lý năng lượng và sử dụng năng lượng chưa có hệ thống và chưa hiệu quả. Các thiết bị, dây chuyển công nghệ đa số chưa được đầu tư hiện đại. Trong khi giá nhiên liệu, năng lượng đầu vào vẫn tăng liên tục. Đó là một trong những điểm yếu làm tăng giá thành, giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Ông Huỳnh Kim Tước – GĐ Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng TP.HCM cho biết, nguyên nhân chung là công tác vận động và tuyên truyền,các cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đặc thù cho ngành chế biến thủy sản và lúa, gạo chưa được triển khai sâu rộng, các doanh nghiệp ngành chế biến lúa, gạo và thủy sản chưa tiếp cận được nhiều với các công nghệ tiết kiệm năng lượng. Một số doanh nghiệp đã được thực hiện kiểm toán năng lượng nhưng không áp dụng hoặc duy trì thực hiện được các giải pháp tiết kiệm năng lượng do doanh nghiệp còn thiếu nguồn vốn để đầu tư thiết bị. Do đó, tiềm năng để tiết kiệm năng lượng trong ngành chế biến thủy sản và lúa gạo còn rất lớn.

Theo tietkiemnangluong.vn