Tin vắn khắp nơi

Chính sách năng lượng đô thị Hà Nội

Ngày đăng: 26/08/2013

Để lấy ý kiến hoàn thiện báo cáo Hà Nội – Sử dụng hiệu quả năng lượng cho sự phát triển bền vững, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức Hội thảo lần 2 về Chính sách năng lượng đô thị, ngày 22/8/2013.


Chính sách năng lượng đô thị là một trong những vấn đề chính sẽ được thảo luận tại Hội nghị toàn thể Mạng lưới các thành phố lớn châu Á thế kỷ 21 lần thứ 8 (ANMC 21), dự kiến diễn ra từ ngày 18 - 19/11/2013, tại Hà Nội.

Theo ông Phạm Đức Tiến – Phó giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, thời gian qua, Hà Nội đã đạt được một số kết quả nhất định trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tuy nhiên, đây chỉ là những thành công bước đầu, mở đường cho mục tiêu tiết kiệm 10% tổng tiêu thụ năng lượng giai đoạn 2011 – 2015.

”Vì vậy, sẽ có nhiều vấn đề phải được giải quyết, trong đó có việc cải thiện mạng lưới hệ thống điện, đào tạo nhân lực triển khai các hoạt động TKNL, phát triển năng lượng tái tạo để thêm nguồn cung năng lượng…”, ông Phạm Đức Tiến khẳng định.

Tại ANMC 21, một trong những vấn đề quan trọng nhất được Hà Nội kiến nghị là tìm kiếm và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi, nhằm sử dụng hiệu quả năng lượng cho sự phát triển bền vững.

Hội nghị toàn thể mạng lưới các thành phố lớn châu Á thế kỷ 21 lần thứ 8 được thành lập vào tháng 8/2000 theo sáng kiến của Thị trưởng thành phố Tokyo - Shintaro Ishihara. Ngoài vấn đề chính sách năng lượng đô thị, ANMC 21 sẽ bàn thảo về nhiều vấn đề quan trọng khác của đô thị châu Á hiện nay như quy hoạch đô thị, Xúc tiến đầu tư du lịch châu Á…

Theo tietkiemnangluong.vn