Tin vắn khắp nơi

EVN NPC nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh và dịch vụ khách hàng

Ngày đăng: 05/08/2013

Tại Hội nghị sơ kết công tác sản xuất kinh doanh (SXKD) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC), Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Nguyễn Phúc Vinh cho hay: Tổng Công ty sẽ hoàn thành các chỉ tiêu được giao, đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục phục vụ nhu cầu phát triển KT-XH, giảm tổn thất điện năng, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng vì sự phát triển của cộng đồng người sử dụng điện miền Bắc.

Qua nửa chặng đường

6 tháng đầu năm 2013, tổng sản lượng điện thương phẩm EVN NPC đạt 15, 813 tỷ kWh điện, tăng 10,08% so với cùng kỳ, đạt 47,27% kế hoạch năm. Lũy kế giá bán điện bình quân 6 tháng đạt 1360,85 đồng/kWh, toàn Tổng Công ty thực hiện tiết kiệm được 271,49 triệu kWh điện, đạt 54,08% kế hoạch năm. Riêng công tác dịch vụ khách hàng, các Công ty Điện lực đã xây dựng xong quy định tổ chức phòng giao dịch khách hàng, đến hết tháng 6/2013 đã có 32 phòng giao dịch hoàn thiện. Hiện nay, các Công ty Điện lực đang khẩn trương hoàn thành các phòng giao dịch khách hàng, dự kiến đến 30/9/2013, 100% phòng giao dịch khách hàng của EVN NPC sẽ hoàn thiện.

Tổng Công ty chỉ đạo các đơn vị thực hiện rà soát, bố trí sắp xếp lại lực lượng lao động khoa học và hợp lý, đảm bảo mục tiêu tiết kiệm lao động, nâng cao năng suất. Xác định được tình trạng thừa – thiếu lao động cục bộ, tỷ lệ lao động gián tiếp đang cao nên ngay từ đầu năm, EVN NPC đã đưa ra các biên pháp và chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhằm giảm thiểu tình trạng này và hướng đến tỷ lệ lao động gián tiếp hợp lý tại các đơn vị cũng như quản lý chặt chẽ công tác tuyển dụng, chỉ phê duyệt chỉ tiêu bổ sung lao động trực tiếp. Nhờ vậy, 6 tháng đầu năm 2013, năng suất lao động của EVN NPC tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm 2012,  đạt 614,4 kWh/người/6 tháng, tăng 6,81% so với cùng kỳ năm 2012, thu nhập bình quân của người lao động tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

6 tháng cuối năm 2013: Luôn hướng đến các tiêu chí mới trong kinh doanh và dịch vụ khách hàng

Trao đổi tại Hội nghị, ông Nguyễn Phúc Vinh - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc EVN NPC nhấn mạnh: Tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013 của EVN nói chung và Tổng Công ty nói riêng có nhiều đổi mới, do đó, toàn Tổng Công ty phải chung sức đồng lòng, nỗ lực thực hiện mới có thể hoàn thành kế hoạch.

Trên cơ sở Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty Điện lực/Điện lực cấp quận/huyện theo quyết định số 212/QĐ-EVN ngày 29/3/2013 của Hội đồng thành viên EVN, Tổng Công ty đã xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các Điện lực trong toàn Tổng Công ty có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2013. Tổng Giám đốc Nguyễn Phúc Vinh đặc biệt nhấn mạnh: Việc thực hiện Quy chế tổ chức hoạt động của các Điện lực trong toàn Tổng Công ty phải được thực hiện nghiêm túc. Trong hoạt động kinh doanh bán điện, các Công ty Điện lực tỉnh chú trọng thực hiện chủ trương bán điện trực tiếp đến hộ dân. EVN NPC phải tiếp tục tăng cường thực hiện các chỉ tiêu về kinh doanh và dịch vụ khách hàng, đầu tư thiết bị, công cụ phục vụ SXKD, tăng cường thực hiện công tác quản lý kỹ thuật, phấn đấu nâng các chỉ số về độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn cũng như không ngừng đổi mới, áp dụng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng KHCN tiên tiến vào SXKD để tăng năng suất lao động, hướng đến cung cấp điện chất lượng an toàn, ổn định, làm hài lòng khách hàng…

Thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm, đại diện các đơn vị và lãnh đạo EVN NPC quyết tâm thực hiện tổng thể và đồng bộ các biện pháp trong SXKD, quản lý kỹ thuật - vận hành, tài chính, quản trị, tổ chức nhân sự…  để luôn đảm bảo mục tiêu cung cấp điện an toàn và ổn định cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội với chất lượng ngày càng cao. EVN NPC quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu  SXKD điện EVN giao, không ngừng áp dụng các biện pháp quản lý, tổ chức, kỹ thuật, công nghệ,… để tăng năng suất lao động, từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động Điện lực nhằm nâng cao năng lực của các Điện lực trong toàn Tổng Công ty. Các đơn vị chủ động tự cân đối tài chính nhằm nền đảm bảo tài chính lành mạnh, đáp ứng yêu cầu SXKD, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động hiệu quả. Tổng Công ty phải tiếp tục củng cố công tác an toàn lao động, hạn chế mức thấp nhất tai nạn lao động trong SXKD…/.

Mục tiêu 6 tháng cuối năm 2013:

- Sản lượng điện thương phẩm đạt 17,64 tỷ kWh

- Tổn thất: 7,64% để đưa tỷ lệ tổn thất năm 2013 của EVN NPC về tỷ lệ 7,9%

- Đảm bảo sản xuất kinh doanh có lợi nhuận.

Theo EVNNews