Tin Tổng Công Ty

Bí quyết kinh doanh

Ngày đăng: 22/12/2009

Tại cuộc thi “Hàng giả, hàng kém chất lượng”, phóng viên phỏng vấn một người đoạt giải:

 - Xin ông cho biết bí quyết nào mà hàng của ông năm nào cũng đoạt giải?

 

- À, chúng tôi không có bí quyết gì mới cả. Chỉ là chúng tôi biết nắm lấy thông tin các đợt kiểm tra và thực hiện theo phương châm là “đi đầu, đón tắt” thôi.

 

- Mong ông hãy giải thích rõ hơn?

 

- Nghĩa là khi có thông tin sắp có đợt kiểm tra thì chúng tôi sẽ cử đại diện “đi đầu” là đến nhà thăm các vị có chức quyền. Sau đó, đến đợt kiểm tra, chúng tôi “đón tắt” đoàn kiểm tra tại nhà hàng đặc sản và đi đến nơi vui chơi, giải trí.

 

- À, tôi đã hiểu...

 

TCC Online