Tin Tổng Công Ty

TP.HCM: Kiểm toán năng lượng cho 98 khách hàng

Ngày đăng: 01/12/2009

Trong năm 2008, Công ty Điện lực TP.HCM đã phối hợp với Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP.HCM (ECC) thực hiện kiểm toán năng lượng cho 98 khách hàng sản xuất, trong đó Công ty Điện lực TP.HCM hỗ trợ kinh phí thực hiện kiểm toán năng lượng cho 48 khách hàng sản xuất trọng điểm, ECC hỗ trợ kinh phí thực hiện kiểm toán năng lượng cho 50 khách hàng sản xuất.

Theo báo cáo kiểm toán năng lượng, tiềm năng tiết kiệm điện của 48 khách hàng (do Công ty Điện lực TP.HCM hỗ trợ kinh phí) là 60,29 triệu kWh/năm và của 50 khách hàng (do ECC hỗ trợ kinh phí) là 17,8 triệu kWh/năm.

Các Điện lực khu vực thuộc Công ty Điện lực TP.HCM đã làm việc với 48 khách hàng, trong đó có 34 khách hàng đã thực hiện một số giải pháp trong báo cáo kiểm toán năng lượng, giải pháp chủ yếu mà khách hàng thực hiện là giải pháp về quản lý và các giải pháp có vốn đầu tư thấp. Điện năng tiết kiệm của 34 khách hàng đã thực hiện giải pháp tiết kiệm năng lượng là 6,67 triệu kWh/năm, đạt tỉ lệ 11,06 so với tiềm năng tiết kiệm điện của các khách hàng này.

Các Điện lực khu vực cũng đã phối hợp với Trung tâm tiết kiệm năng lượng TP.HCM làm việc với 50 khách hàng, trong đó có 30 khách hàng đã thực hiện một số các giải pháp trong báo cáo kiểm toán năng lượng. Điện năng tiết kiệm của 30 khách hàng đã thực hiện giải pháp tiết kiệm năng lượng là 1,76 triệu kWh/năm, đạt tỉ lệ 9,89% so với tiềm năng tiết kiệm điện của các khách hàng này.

Như vậy đã có 64 khách hàng thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng với lượng điện năng tiết kiệm là 8,43 triệu kWh/năm, ứng với số tiền tiết kiệm hàng năm là 8,09 tỉ đồng.

Qua kết quả kiểm toán năng lượng cho thấy, chỉ cần thực hiện những giải pháp đơn giản nhưng lượng điện năng tiết kiệm đạt được hàng năm là 8,43 triệu kWh (đạt tỉ lệ 10,8% so với tiềm năng tiết kiệm điện) ứng với lượng khí thải CO2 tiết giảm là 3.625 tấn.

Công ty Điện lực TP.HCM sẽ tiếp tục tổ chức làm việc để đôn đốc, vận động khách hàng thực hiện triệt để các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong báo cáo kiểm toán năng lượng.

Công tác kiểm toán năng lượng có ý nghĩa quan trọng đối với khách hàng vì không những giúp nhận diện, đánh giá được tiềm năng tiết kiệm năng lượng mà còn đề ra các giải pháp để khách hàng thực hiện nhằm giảm chi phí năng lượng, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Vì vậy trong thời gian tới, Công ty Điện lực TP.HCM tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh thực hiện công tác này nhằm góp phần thực hiện tốt chủ trương sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố.
 
Nguyễn Văn Khoa - P. Kinh doanh