Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Sổ tiết kiệm của Bác

Ngày đăng: 29/05/2012

Bác Hồ chủ tịch nước
Có sổ tiết kiệm riêng
Đức cần, kiệm, liêm, chính
Chắt chiu từng đồng tiền.

Có lần đi Xô – Viết
Bạn tặng một khoản tiền
Bác về nhập công quỹ
Chẳng nhận làm của riêng.

Sổ tiết kiệm của Bác
Là tiền riêng để dành
Từng đồng, từng xu nhỏ
Công tư thật phân minh.

Tích tiểu thì thành đại
Từng ngày gom sẽ nhiều
Mỗi đồng xu dành dụm
Cũng quý biết bao nhiêu.

Tiền tiết kiệm của Bác
Bác chẳng để cho mình
Người gửi tặng bộ đội
Gửi giúp người khó khăn…

Bác – Bác Hồ vĩ đại
Việc gì cũng vì dân
Chỉ từng đồng tiết kiệm
Cũng sáng ngời nghĩa nhân.

Nguồn: Tạp chí Dân Vận