Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Công nhân ngành điện TP.HCM đẩy mạnh học và làm theo Bác

Ngày đăng: 22/05/2012

Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị sơ kết một năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


Biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" - Ảnh VGP/Minh Huệ

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và kế hoạch của Ban Tuyên giáo Thành Ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,  Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh đã phát động phong trào thi đua học tập theo chủ đề năm 2011 – 2012: “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công công vô tư, làm người công bậc, tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”, “phấn đấu vượt qua khó khăn, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân” và bộ tiêu chí “Người công nhân ngành điện”.

Qua 1 năm tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã khẳng định được việc tuyên truyền giáo dục vận động thực hiện tạo được sự đoàn kết và đồng thuận trong toàn Đảng bộ và toàn thể cán bộ công nhân viên, góp phần phát huy tốt tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác, nâng cao tính tự giác, xây dựng lối sống lành mạnh giữa cán bộ, đảng viên, cán bộ, công nhân viên, cùng Đảng bộ Tổng công ty hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao; chất lượng phục vụ, chăm sóc khách hàng ngày càng tốt hơn, uy tín của Tổng công ty được nâng lên thể hiện qua điểm khảo sát sự hài lòng của khách hàng tăng mỗi năm, đánh giá của cấp trên, các Ban, ngành Thành phố tốt hơn.

Ông Lê Văn Phước, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty cho biết, trong thời gian tới,  Đảng ủy Tổng Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục, sâu rộng, bằng những hình thức hấp dẫn, phù hợp với mọi đối tượng. Tổ chức học tập các chuyên đề đa dạng, linh hoạt, tránh gò bó, hình thức; kết hợp nghe báo cáo chuyên đề với chiếu phim, kể chuyện, trao đổi, thảo luận, thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác, tổ chức các hoạt động ngoại khóa về nguồn, theo chân Bác…

Đồng thời, chỉ đạo các giải pháp khuyến khích cán bộ chủ chốt của Đảng, chuyên môn, đoàn thể gương mẫu đi đầu tự nguyện đăng ký nêu gương, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm, hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công, đặc biệt chú trọng rèn luyện đạo đức, lối sống, phong cách, thực hiện tốt các tiêu chí của “Người công nhân ngành điện thành phố mang tên Bác”. Tăng cường công tác tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả tổ chức thực hiện tại tất cả các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc, tiếp tục đề ra mục tiêu, giải pháp phù hợp với thực tiễn; thường xuyên biểu dương khen thưởng những tấm gương điển hình tập thể, cá nhân thực hiện tốt trong toàn Đảng bộ Tổng Công ty.

Nhân dịp này Đảng ủy Tổng công ty đã biểu dương 16 tập thể và 13 cá nhân đã có những thành tích trong thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Theo icon.com.vn