Ký Kết

PC Sài Gòn: Ký kết phát động Chương trình “Mỗi tuần 01 giờ tắt điện”

Ngày đăng: 02/05/2012

Vừa qua, Công ty Điện lực Sài Gòn phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân Phường 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 10, Quận 3 và các Đoàn thể (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh) cùng ký kết phát động Chương trình “Mỗi tuần 01 giờ tắt điện”, kêu gọi vận động toàn thể nhân dân trong phường tắt các thiết bị điện chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 vào các ngày thứ hai trong tuần.

 

Song song đó, Tổ dân phố 11 và 12, Phường 10, Quận 3 đã tổ chức phổ biến Chương trình Thi đua Gia đình tiết kiệm điện năm 2012, hướng dẫn các biện pháp thực hiện tiết kiệm điện trong sinh hoạt và vận động toàn thể người dân trong Tổ thực hiện Chương trình “Mỗi tuần 01giờ tắt điện” mà Ủy ban nhân dân Phường 10, Quận 3 đã phát động.

Chương trình “Mỗi tuần 01 giờ tắt điện” tại Phường 10, Quận 3 sẽ góp phần nâng cao thêm một bước trong nhận thức của người dân trong việc sử dụng điện, vì lợi ích của Quốc gia và sự phát triển của Đất nước và góp phần tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 06-CTrHĐ ngày 18/3/2011 của Thành Ủy, Chỉ thị số 08/2011/CT-UBND ngày 02/3/2011 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị triển khai Nghị Quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.
 

Đưa tin: Xuân Thắng /Ảnh: PC Sài Gòn