Tin Tổng Công Ty

Điện lực Tân Phú: Công dân trẻ tiêu biểu của Tp.HCM

Ngày đăng: 24/11/2009

Vừa qua, tại TP.HCM, anh Nguyễn Ngọc Minh Thảo – Công dân trẻ tiêu biểu của TP.HCM năm 2008 - công tác tại Phòng Viễn thông - Công nghệ Thông tin Điện lực Tân Phú đã vinh dự được Tổng liên Đoàn lao Động Việt Nam trao Bằng lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2008.

 

Được biết, từ năm 2006 đến nay, anh Nguyễn Ngọc Minh Thảo đã thực hiện được 7 sáng kiến làm lợi cho Nhà nước hàng trăm triệu đồng. Với những thành tích đóng góp cho tập thể, anh đã vinh dự được nhận Danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chi Minh năm 2008; Giải Thợ trẻ giỏi toàn quốc năm 2009, Giải thưởng Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng và gần đây nhất, anh được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng Bằng lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2008.

 

Với vai trò phó bí thư chi đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh của Điện lực Tân Phú, anh Nguyễn Ngọc Minh Thảo là công nhân trẻ tiêu biểu năm 2009 của Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Trần Văn Tùy