Tin Tổng Công Ty

Điện lực Gia Định: Tuyên truyền phổ biến luật điện lực

Ngày đăng: 10/11/2009

Thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, ngày 4/11/2009, UBND phường 05 Quận Bình Thạnh đã phối hợp với Điện lực Gia Định tổ chức tuyên truyền Luật điện lực, các Nghị định hướng dẫn thi hành, các chỉ thị tiết kiệm điện và thông tư giá bán điện năm 2009.

Có gần 60 cán bộ là trưởng phó khu phố, tổ dân phố và các khách hàng sử dụng điện lớn tham dự. Báo cáo viên là cán bộ của Điện lực Gia Định đã tập trung phân tích nội số quy định chung, chương, điều của luật. Đặt biệt phân tích sâu vào các chương điều liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của bên bán điện và bên mua điện. Đồng thời giới thiệu các chủ trương và các giải pháp thực hiện tiết kiệm điện trong gia đình.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm phổ biến tuyên truyền luật điện lực cũng như các chủ trương chính sách của Nhà nước liên quan đến các hộ dân.

 

Võ Xuân Thắng – Điện lực Gia Định