Tin Tổng Công Ty

TP.HCM: Tổ chức Hội thảo Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp

Ngày đăng: 09/11/2009

Vừa qua, Ban Chỉ đạo Tiết kiệm điện TP.HCM đã tổ chức buổi hội thảo “Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp”. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo BQL các Khu chế xuất Khu công nghiệp, Sở Công thương, Trung tâm tiết kiệm năng lượng, Công ty Điện lực TP.HCM, Công ty Điện lực Hiệp Phước, Công ty TNHH Tân Thuận, Công ty CP KCN Hiệp Phước và đại diện hơn 100 doanh nghiệp đang hoạt động trong KCX Tân thuận và KCN Hiệp Phước.

Tại buổi hội thảo, đại điện Công ty Điện lực TP.HCM cho biết, qua 10 tháng thực hiện, Thành phố đã tiết kiện được 165,3 triệu Kwh điện, tương ứng hơn 165 tỷ đồng và đạt 103,3% so với chỉ tiêu cả năm của Công ty Điện lực TP.HCM. Riêng các doanh nghiệp đang hoạt động trong các KCN, KCX (trừ KCX Tân Thuận và KCN Hiệp Phước) đã tiết kiệm được 45,2 triệu Kwh điện.

Song sóng đó, thực hiện chương trình kiểm toán năng lượng, đến nay TP.HCM đã kiểm toán được 98 khách hàng sản xuất trọng điểm. Kết quả cho thấy tiềm năng tiết kiệm điện của 98 khách hàng đã thực hiện kiểm toán là 78,29 triệu Kwh/năm tương ứng số tiền tiết kiệm hàng năm khoảng 78 tỷ đồng.

Đinh Xuân Vực - P.TĐTT