Tin Tổng Công Ty

Chi phí điện cho di động tăng 55% vào năm 2014

Ngày đăng: 03/11/2009

Chi phí điện cho các trạm thu phát sóng di động có thể tăng gần 55% trong 5 năm tới, theo nghiên cứu mới của Juniper Research.

Báo cáo của Juniper Research sử dụng 3 kịch bản để tính toán tiêu thụ điện của các trạm thu phát sóng di động, mức độ thải khí C02 và chi phí điện của các mạng di động. Ở kịch bản mà các nhà điều hành mạng di động không chú tâm theo đuổi chính sách môi trường xanh, tiêu thụ điện của các mạng di động sẽ vượt trên 9 tỷ USD vào năm 2014.

Tuy nhiên, theo báo cáo này, nếu các nhà điều hành mạng đầu tư vào việc giảm tiêu thụ điện, chuyển việc sử dụng dầu diesel sang dùng năng lượng tái sinh được thì tiêu thụ điện sẽ giảm được khoảng 10% so với mức hiện nay.

Theo tiến sĩ Windsor Holden, tác giả của báo cáo này, “các nhà điều hành mạng ở châu Phi và châu Á tiếp tục phụ thuộc vào dầu và điện lưới sẽ chứng kiến tác động của việc giá dầu tăng với việc mở rộng mạng lưới của họ. Chúng tôi tin rằng trừ khi các mạng chuyển sang dùng năng lượng tái sinh, nếu không nhiều mạng di động sẽ có vấn đề về tài chính trong vài năm tới.” 

Theo icon.com.vn