Thông Tin Đảng - Đoàn Thể

Đảng ủy EVNHCMC tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

Ngày đăng: 16/03/2023

Sáng ngày 16/3/2023, tại Hội trường Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), Đảng ủy EVNHCMC phối hợp cùng Học viện Cán bộ thành phố tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho các cán bộ thuộc đối tượng 4 là các đồng chí cấp ủy viên, các đồng chí cán bộ thuộc Đảng ủy Tổng công ty quản lý.

Tham dự khai giảng lớp có Đồng chí Nguyễn Thanh Nhã - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty; Tiến sĩ Phạm Ngọc Lợi – Đảng ủy viên, Trưởng phòng Quản lý đào tạo Học viện Cán bộ thành phố cùng 110 học viên.

Các đại biểu tham gia lớp bồi dưỡng.

Lớp học nhằm bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới và kỹ năng, nghiệp vụ nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trong Tổng công ty, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.
Các học viên sẽ học 07 chuyên đề, trong thời gian 04 ngày, vào các ngày thứ ba, thứ năm trong tuần, từ ngày 16/3 đến 30/3 tại Hội trường Tổng công ty.

Tiến sĩ Phạm Ngọc Lợi –Trưởng phòng Quản lý đào tạo Học viện Cán bộ thành phố báo cáo chuyên đề.

Đưa tin: Văn Thảo