Tin vắn khắp nơi

Nhiều quà tặng khi thanh toán tiền điện qua MoMo

Ngày đăng: 15/03/2023

ừ ngày 03/3/2023 – 31/3/2023, khách hàng thanh toán hóa đơn tiền điện qua MoMo sẽ nhận được thẻ quà giảm 10.000 đồng. Quà tặng này áp dụng đối với khách hàng chưa từng thanh toán hóa đơn tiền điện và nhận và nhận được thông báo, thẻ quà trên MoMo thuộc địa bàn Tổng công ty Điện lực Tp. HCM.

Từ ngày 02/3/2023 – 31/12/2023, khách hàng chưa từng giao dịch bằng MoMo trước đó (ngoại trừ nhận tiền từ MoMo) thuộc địa bàn Tổng công ty Điện lực Tp. HCM khi thanh toán hóa đơn tiền điện được giảm 50.000 đồng thanh toán hóa đơn điện từ 100.000 đồng.