Tin Tổng Công Ty

EVNHCMC tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ đấu thầu qua mạng

Ngày đăng: 17/02/2023

Sáng 16/02, Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) phối hợp cùng Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng cho nhân viên làm công tác đấu thầu tại các ban chức năng và các đơn vị trực thuộc.

Các học viên tham dự chương trình đào tạo tại điểm cầu Tổng công ty

Tham dự chương trình đào tạo tại điểm cầu Tổng công ty gồm 120 nhân viên làm công tác đấu thầu và qua hệ thống hội nghị truyền hình để các nhân viên khác có công việc liên quan công tác này có thể tham dự lớp học theo hình thức dự thính. 

Ông Phạm Thy Hùng – Giám đốc Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia, trình bày các nội dung chương trình đào tạo đấu thầu qua mạng 

Đây là chương trình nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ trong công tác đấu thầu qua mạng, cung cấp thêm kiến thức, hướng dẫn thao tác nghiệp vụ đăng tải các tài liệu đấu thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; trao đổi các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đưa tin: Ngọc Thuận