Thông Tin Đảng - Đoàn Thể

Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh: Vượt khó hoàn thành tốt các nhiệm vụ

Ngày đăng: 10/01/2023

Sáng ngày 9/01/2023, Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 và Tổng kết công tác đảng năm 2022. Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Quốc Bảo - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty, đồng chí Nguyễn Văn Thanh Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty, đồng chí Bùi Hải Thành - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, đồng chí Nguyễn Duy Quốc Việt - Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, đồng chí Đỗ Thị Xuân Chi - Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Thành viên HĐTV Tổng công ty và toàn thể các đồng chí đảng viên tại Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lê Thị Luyến - Đảng ủy viên Cơ quan Tổng công ty, Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và đồng chí Đỗ Thị Xuân Chi - Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Thành viên HĐTV Tổng công ty báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 cùng với đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu, giải pháp cho nửa nhiệm kỳ sau.

Đồng chí Đỗ Thị Xuân Chi - Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Thành viên HĐTV Tổng công ty báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 cùng với đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu, giải pháp cho nửa nhiệm kỳ sau.

Trải qua nửa thời gian thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025, tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức. Giai đoạn 2020-2022 nửa nhiệm kỳ đầu này, tình hình kinh tế của đất nước chịu nhiều tác động nghiêm trọng của dịch Covid-19; giá nhiên liệu, chi phí đầu vào, biến động về lãi suất có nhiều thay đổi,… đã ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Trước tình hình đó, Cơ quan Tổng công ty đã tham mưu Tổng công ty tập trung lãnh đạo, thực hiện nhiều giải pháp cho Đảng uỷ, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nhằm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra. 
Trong công tác chính trị tư tưởng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng uỷ Cơ quan đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Hàng năm đều có xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng chủ đề năm. 100% cán bộ, đảng viên, người lao động đăng ký và thực hiện tốt bản đăng ký. Đối với công tác Kiểm tra, giám sát của Đảng, Ban chấp hành đảng bộ đã xây dựng và triển khai các chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ Cơ quan. Bình quân hàng năm triển khai hoàn tất 04 chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ Cơ quan tại các chi bộ trực thuộc. Về lãnh đạo Công đoàn Cơ quan, Chi đoàn Thanh niên Cơ quan, Đảng uỷ Cơ quan đã phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động phong trào thi đua yêu nước, các công trình trọng điểm góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; thực hiện tốt các hoạt động vì an sinh xã hội, vì cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn Thành phố và nhiều địa phương trong cả nước, trong đó năm 2020, 2021 Công đoàn Cơ quan được công nhận là Công đoàn cơ sở Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2022 là Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2020, 2021, 2022, Đoàn Thanh niên Cơ quan được đánh giá là Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Đối với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Đảng bộ Cơ quan đã chỉ đạo thực hiện tốt chức năng của bộ máy tham mưu, trong đó đạt nhiều kết quả cụ thể, tích cực như: Cung ứng điện đầy đủ và nâng cao năng lực vận hành (sản lượng điện thương phẩm: năm 2020 đạt 25.800 triệu kWh (giảm 0,97% so với năm 2019 là 26.100 triệu kWh); năm 2021 đạt 24.4000,7 triệu kWh (giảm 5,42% so với năm 2021); năm 2022 đạt 27.092,520 triệu kWh (tăng 11,3% so với năm 2021). Tính chung cho cả giai đoạn, sản lượng điện thương phẩm tăng 3,8% đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện cực đại của Thành phố qua các năm. Chỉ số độ tin cậy cung cấp điện năm sau luôn được cải thiện tốt hơn năm trước, vượt tốt hơn chỉ tiêu EVN giao. 
Trong công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đơn vị đã tổ chức các chương trình đào tạo với tổng số lượt đào tạo qua 3 năm luôn vượt xa chỉ tiêu EVN giao. Trong 3 năm, đã đăng bạ 108 Kỹ sư Asean, nâng tổng số Kỹ sư Asean lên 212 người trong tổng số 552 Kỹ sư Asean của cả nước; công nhận 10 chuyên gia, nâng tổng số chuyên gia lên 76 người; công nhận 56 công nhân lành nghề, nâng tổng số công nhân lành nghề lên 276 người; công nhận 04 kỹ sư trẻ tài năng, nâng tổng số kỹ sư trẻ tài năng lên 19 người. 07 CBCNV có chứng chỉ về kiến trúc doanh nghiệp TOGAF. Bên cạnh đó, Cơ quan Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong tất cả các lĩnh vực hoạt động. Trong đó đã phối hợp chặt chẽ với EVNICT triển khai đạt, vượt tiến độ các phần mềm dùng chung của EVN và của Tổng công ty, góp phần trong việc đưa Tổng công ty là doanh nghiệp đầu tiên trong cà nước đạt chứng nhận mức chuyển đổi số doanh nghiệp. Đặc biệt, trong nửa đầu nhiệm kỳ, Đảng uỷ Cơ quan Tổng công ty đã thực hiện có hiệu quả cụ thể đối với 9 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III. 
Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân, bối cảnh khách quan trong giai đoạn 2020-2022 và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng uỷ Cơ quan tập trung triển khai 10 chỉ tiêu về xây dựng Đảng như đã đặt ra vào đầu nhiệm kỳ, trong đó có 02 chỉ tiêu điều chỉnh, 02 chỉ tiêu thay đổi nội dung cho phù hợp tình hình mới. Triển khai 14 chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh (so với 23 chỉ tiêu đặt ra vào đầu nhiệm kỳ) cho phù hợp với hệ thống chỉ tiêu của Tổng công ty. Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ này, Đảng uỷ Cơ quan Công ty ty đề ra các nhiệm vụ và giải pháp như: tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung đẩy mạnh, phát huy mọi nguồn lực để triển khai thực hiện và hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong năm 2023, 2024 và nửa đầu năm 2025; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; triển khai thực hiện các chuyên đề năm 2023, 2024, 2025 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;…
Đối với nhiệm vụ, giải pháp sản xuất - kinh doanh, đơn vị nỗ lực đảm bảo điều hành và vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định, liên tục với chất lượng điện năng, độ tin cậy cung cấp điện ngày càng cao, tổn thất điện năng được kiểm soát và tiếp tục giảm; triển khai thực hiện đúng tiến độ các dự án lưới điện theo kế hoạch EVN giao. Đánh giá lại nhu cầu phụ tải để đề xuất khối lượng, danh mục, tiến độ đầu tư các dự án phù hợp cho giai đoạn 2023 - 2025; tiếp tục thực hiện đúng tiến độ công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới, công nghệ thông tin và các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào tất cả các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty; đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số EVN giao và của Tổng công ty trong giai đoạn 2023 - 2025; phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo, phong trào 1000 sáng kiến; tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn cho con người, thiết bị và tai nạn điện trong nhân dân;…
Hội nghị cũng đã được nghe tham luận của các chi bộ nhằm chia sẻ những cách làm hay, những mặt hạn chế, bài học kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong năm 2023 như: tham luận của chi bộ Trung tâm Chăm sóc Khách hàng về “Triển khai các giải pháp hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh, chăm lo tốt cho người lao động”; tham luận của Chi bộ 5 về “Tham mưu triển khai đồng bộ các giải pháp để tạo chuyển biến mạnh mẽ về chuyển đổi số tại Tổng công ty”, và tham luận của Chi bộ 8 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

Đồng chí Phạm Quốc Bảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Bảo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty đề nghị Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty tiếp tục phát huy và duy trì những kết quả đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ trong thời gian sắp tới. Đặc biệt tập trung triển khai thực hiện đạt kết quả 09 Chương trình hành động của Đảng ủy Tổng công ty, gắn với chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo lộ trình thực hiện trong năm 2023; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, thực hiện đúng nội quy lao động Tổng công ty, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; chú trọng phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội (Công đoàn, Đoàn Thanh niên…) đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Duy Quốc Việt - Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng Cơ quan Tổng công ty phát biểu tại tội nghị

Đại diện Cơ quan Tổng công ty, đồng chí Nguyễn Duy Quốc Việt - Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Thủ trưởng Cơ quan Tổng công ty đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Tổng công ty: phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ SXKD trong năm 2023 khi tình hình còn nhiều khó khăn, đề nghị cấp ủy các Chi bộ trực thuộc phải nâng cao ý thức trách nhiệm người đứng đầu các cấp trong việc triển khai thực thiện nhiệm vụ được giao; vận động, tuyên truyền người lao động để nắm bắt và thông hiểu thực trạng khó khăn trong năm tới của Tổng công ty để cùng đoàn kết, chung sức thực hiện nhiệm vụ giúp Tổng công ty vượt qua khó khăn nhằm “Xây dựng Đảng bộ đoàn kết, vững mạnh; cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu; quản trị hiệu quả doanh nghiệp số, tiếp tục xây dựng và phát triển lưới điện thông minh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Hội nghị đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022 và khen thưởng các tập thể đạt giải trong cuộc thi phong trào làm Báo tường Mừng Xuân Quý Mão. 

Tính đến ngày 31/12/2022, Đảng bộ Cơ quan có 206 đảng viên; trong đó nữ: 62 đồng chí. Tổng số chi bộ trực thuộc hiện nay là: 12 chi bộ (gồm 11 chi bộ thuộc Cơ quan Tổng công ty và Chi bộ Trung tâm Chăm sóc khách hàng). Tỷ lệ đảng viên so với tổng số người lao động của toàn Đảng bộ là 54%. Tỷ lệ đảng viên so với tổng số người lao động của khối Cơ quan là 60%.

Đưa tin: Trang Nhung