Văn hóa EVNHCMC

Hội nghị Người lao động EVNHCMC 2022

Ngày đăng: 07/01/2023

Sáng ngày 06/01/2023, Tổng công ty Điện lực TP.HCM tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022 theo hình thức trực tiếp tại Hội trường Tổng công ty và trực tuyến tại các điểm cầu của tất cả các đơn vị. Tại hội trường TCT với sự tham dự của 242 đại biểu bao gồm 99 đại biểu đương nhiên là Ban thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, Ban chấp hành công đoàn TCT, Thủ trưởng và Chủ tịch công đoàn đơn vị, …và 143 đại biểu được bầu tại đơn vị.

Trước khi hội nghị bắt đầu làm việc, 242 đại biểu tham dự đồng ý thông qua nội dung chương trình trình làm việc của hội nghị, quy chế của hội nghị và báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. Hội nghị báo cáo toàn bộ kết quả hoạt động các mặt công tác của Tổng công ty năm 2022, bao gồm các nội dung: kết quả thực hiện SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính và tình hình quản lý, sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng của TCT trong năm 2021 và năm 2022; kết quả giám sát thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quylao động, các quy chế, quy định; tình hình hoạt động của thành viên tham gia đối thoại định kỳ của TCT năm 2022; tình hình thu chi quỹ tương trợ năm 2022; công tác tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2022; kết quả hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022; ý kiến góp ý, kết quả giải quyết của từng đơn vị. 

Toàn cảnh Hội nghị Người Lao động năm 2022

Đến tháng 10 năm 2022, 24/24 đơn vị đã hoàn tất tổ chức Hội nghị NLĐ năm 2022. Tại các Hội nghị cấp cơ sở đã ghi nhận được 56 ý kiến, các ý kiến đều được giải đáp và đạt được sự đồng thuận của NLĐ tại Hội nghị. Trong 56 ý kiến nêu trên, có 08 ý kiến đơn vị trực tiếp trả lời và 02 ý kiến liên quan đến Tổng công ty đã giao Công đoàn TCT, Ban Kỹ thuật, Ban An toàn và Ban TCNS để tham chiếu các quy định hiện hành TCT nhằm làm rõ hơn nội dung giải đáp để thông tin đến người lao động.

Bà Lê Thị Luyến – Trưởng Ban TC&NS báo cáo tại Hội nghị Người Lao động năm 2022

Năm 2022 với chủ đề “Thích ứng an toàn, linh hoạt để tập trung phát triển lưới điện, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và chuyển đổi số thành công” bằng sự quyết tâm, nỗ lực và ý chí phấn đấu mạnh mẽ, Tổng công ty đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu các nhiệm nhiệm vụ chính trị do Thành phố và Tập đoàn giao với một số kết quả nổi bật như: Đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, ổn định, góp phần thúc đẩy quá trình phục hồi và phát triển KT-XH của Thành phố sau đại dịch COVID – 19; là doanh nghiệp Nhà nước đầu tiên được chứng nhận hình thành doanh nghiệp số; là đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022; nhận giải thưởng Doanh nghiệp sáng tạo ASEAN năm 2022;…
Ông Nguyễn Văn Thanh – Tổng giám đốc TCT cho biết, với kết quả đạt và vượt chỉ tiêu được giao là nỗ lực rất lớn của Tổng công ty. Năm 2022 là năm vô cùng khó khăn với sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy TCT, Ban điều hành TCT cùng toàn thể CNVC -NLĐ đã đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, ổn định góp phần thúc đẩy quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố sau đại dịch COVID – 19. Bên cạnh đó, trong điều kiện hết sức khó khăn về giá nguyên, nhiên liệu tăng vọt, tỷ giá biến động cao tác động đến chi phí đầu vào, Tổng công ty đã nỗ lực tiết kiệm tối đa chi phí, quản trị hiệu quả các hoạt động sản xuất - kinh doanh để đạt mục tiêu cân bằng tài chính, ổn định thu nhập cho người lao động. Ông Nguyễn Văn Thanh nhấn mạnh, khó khăn vẫn còn phía trước, với sự đoàn kết, quyết tâm chúng ta sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2023. Trước thềm năm mới Quý Mão ông gửi đến toàn thể CNVC - NLĐ, lời chúc sức khỏe, bình an, vui vẻ và hạnh phúc.

Ông Nguyễn Văn Thanh – Tổng giám đốc TCT phát biểu tại Hội nghị Người Lao động năm 2022 

Đưa tin: Hồng Hải