Tin Tổng Công Ty

Kết quả hoạt động của EVNHCMC được chọn là 1 trong 10 sự kiện nổi bật của ngành năng lượng Việt Nam năm 2022

Ngày đăng: 05/01/2023

Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) vinh dự là đơn vị có các kết quả hoạt động tiêu biểu được chọn là 1 trong “Mười sự kiện nổi bật của ngành năng lượng Việt Nam năm 2022” do Hội đồng Khoa học Tạp chí Năng lượng Việt Nam bình chọn.

Cụ thể, sự kiện EVNHCMC - Doanh nghiệp nhà nước đầu tiên được xác nhận mức độ chuyển đổi số và EVNHCMC được trao giải thưởng “Doanh nghiệp sáng tạo ASEAN năm 2022 (2022 AIBP ASEAN Enterprise Innovation Award Winners)” là sự kiện thứ 4 trong 10 sự kiện được Hội đồng Khoa học Tạp chí Năng lượng Việt Nam bình chọn.
Các sự kiện được bình chọn dựa trên kết quả nghiên cứu, đánh giá độc lập từ cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành liên quan, cũng như các tiêu chí bình chọn (tính đột phá, sự khác biệt, nổi bật, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội và phù hợp với xu thế phát triển…) của các phân ngành năng lượng. 
Chi tiết được đăng tải tại trang tin điện tử Năng lượng Việt Nam vào ngày 05/01/2022 với tiêu đề “Mười sự kiện nổi bật của ngành năng lượng Việt Nam năm 2022”. Xem bài viết tại đây.