Chuyển đổi số

Công ty Thí nghiệm Điện lực TP.HCM: Hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số - Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

Ngày đăng: 16/12/2022

Ngày 15/12/2022, Đảng ủy Công ty Thí nghiệm Điện lực TP.HCM đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025, tổng kết công tác Đảng - Sản xuất kinh doanh - Công đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Hội nghị có sự tham dự các đồng chí: Nguyễn Duy Quốc Việt - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC); Lê Văn Minh - Chủ tịch Công đoàn EVNHCMC; Trần Văn Toàn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thí nghiệm Điện lực TP.HCM; lãnh đạo các Ban chức năng Tổng công ty cùng toàn thể Cán bộ quản lý và Đảng viên Công ty Thí nghiệm Điện lực TP.HCM.

Đồng chí Nguyễn Duy Quốc Việt - Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Quốc Việt - Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC biểu dương tập thể cán bộ, CNVC-LĐ Công ty Thí nghiệm Điện lực TP.HCM hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mặc dù còn một số tồn tại, hạn chế nhưng Công ty đã nỗ lực đảm bảo cung cấp các dịch vụ sửa chữa, thử nghiệm, kiểm định; doanh thu sản xuất khác vượt so với cùng kỳ, công tác đầu tư xây dựng đạt tiến độ, đạt tỉ lệ tiết kiệm chi phí so với định mức, hoàn thành chuyển đổi số, thành tích thi đua đứng đầu khối. Đồng chí Nguyễn Duy Quốc Việt cơ bản thống nhất với nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác Đảng và chuyên môn của đơn vị đề ra trong năm 2023, và đề nghị cần bám sát chủ đề của Tổng công ty, trọng tâm là quản trị hiệu quả doanh nghiệp số; thực hiện hiệu quả công tác số hóa biên bản thử nghiệm; chủ động báo cáo, đánh giá công tác thử nghiệm CBM để Tổng công ty có cơ sở trình EVN thực hiện mở rộng trong năm 2023; chú trọng công tác quản trị rủi ro; tiếp tục thực hiện tốt công tác cân đối tài chính, sử dụng chi phí tiết kiệm, hiệu quả. Về công tác xây dựng Đảng, cần đẩy mạnh phát triển Đảng và chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn năm 2023.

Đồng chí Trần Văn Toàn - Giám đốc Công ty Thí nghiệm Điện lực TP.HCM báo cáo tại hội nghị

Tính đến ngày 10/12/2022, Đảng bộ Công ty có 4 chi bộ trực thuộc với 50 đồng chí đảng viên. Đảng ủy cơ bản đã triển khai, chỉ đạo các Chi bộ và các Đoàn thể thực hiện các kế hoạch về công tác tuyên giáo, dân vận, quy chế dân chủ cơ sở và đăng ký học tập Bác từng năm; công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đạt kết quả tốt; sâu sát quản lý cán bộ, đảng viên trong thực hiện trách nhiệm nêu gương, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hoàn thành các chỉ tiêu về kết nạp đảng viên mới, cử cán bộ đảng viên tham gia các lớp Trung cấp chính trị. Trong nửa cuối nhiệm kỳ 2023 - 2025, Đảng ủy sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2020; tổ chức tốt việc học tập; quán triệt và triển khai thực hiện tốt chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công ty, hoạt động Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty đạt được nhiều thành tích, các hoạt động đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chương trình trong năm, hướng tới việc tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức chính trị, chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của ngành và của Tổng công ty; phối hợp cùng chuyên môn tổ chức các phong trào thi đua thu hút đông đảo người lao động, thanh niên công ty tham gia, hưởng ứng góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. 
Ngay từ đầu năm, Công ty cũng đã nỗ lực phấn đấu xây dựng kế hoạch kinh doanh và đề ra nhiều giải pháp hướng đến phát triển đa dạng dịch vụ, đáp ứng hầu hết các nhu cầu về thử nghiệm vật tư thiết bị điện, đặc biệt chú trọng đến phân khúc khách hàng là các khu công nghiệp, khu chế xuất nhằm mục đích phát triển, gia tăng nguồn doanh thu sản xuất khác. Các dự án đầu tư, công trình sửa chữa lớn nhằm đảm bảo duy trì sự ổn định của hệ thống điện cũng được đẩy mạnh. Thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng hiệu quả thành tựu CMCN lần thứ 4 vào tất cả các hoạt động của Công ty; phối hợp cùng Công ty Công nghệ Thông tin Điện lực TP.HCM (CNTT) xây dựng các module cho chương trình quản lý kỹ thuật; hoàn thành chương trình hỗ trợ dò tìm điểm hỏng cáp ngầm trên bản đồ GIS, chương trình quản lý cơ sở dữ liệu trong công tác kiểm định theo dõi chất lượng thiết bị đo đếm. Để thực hiện đảm bảo kế hoạch, mục tiêu đã đề ra và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, Công ty sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như: hoàn tất kế hoạch chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng suất lao động, quản trị doanh nghiệp, chất lượng dịch vụ khách hàng, sử dụng vốn, tiết kiệm chi phí; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT và KHCN; Phát triển văn hóa doanh nghiệp, thực hiện trách nhiệm xã hội…

Đồng chí Nguyễn Duy Quốc Việt - Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC trao Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng bộ cho các Chi bộ Công ty Thí nghiệm Điện lực TP.HCM


Đồng chí Đồng chí Nguyễn Duy Quốc Việt - Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC trao Cờ thi đua và Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 của Tổng công ty cho các tập thể Công ty Thí nghiệm Điện lực TP.HCM 


Đồng chí Lê Văn Minh - Chủ tịch Công đoàn EVNHCMC trao Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Công đoàn Tổng công ty cho các Tổ Công đoàn Công ty Thí nghiệm Điện lực TP.HCM 


Đồng chí Trần Văn Toàn - Giám đốc Công ty Thí nghiệm Điện lực TP.HCM trao Cờ thi đua và Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 của Công ty cho các tập thể Công ty Thí nghiệm Điện lực TP.HCM

Đưa tin: Thanh Nga