Chuyển đổi số

Ban QLDA Lưới điện TP.HCM: Tập trung đầu tư phát triển lưới điện, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và chuyển đổi số thành công

Ngày đăng: 14/12/2022

Ngày 13/12/2022, Đảng ủy Ban QLDA Lưới điện TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công tác Đảng - Công đoàn - Đầu tư xây dựng năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Hội nghị có sự tham dự các đồng chí: Nguyễn Minh Tùng - Thành viên HĐTV Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC); Bùi Hải Thành - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC; Đặng Mỹ Ly - Phó Chủ tịch Công đoàn; Vương Quốc Minh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban QLDA Lưới điện TP.HCM; lãnh đạo các Ban chức năng Tổng công ty cùng toàn thể Cán bộ quản lý và Đảng viên Ban QLDA Lưới điện TP.HCM.

Đồng chí Nguyễn Minh Tùng - Thành viên HĐTV EVNHCMC phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tùng - Thành viên HĐTV EVNHCMC đã biểu dương tập thể cán bộ, CNVC-LĐ Ban QLDA Lưới điện TP.HCM đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Nguyễn Minh Tùng đề nghị Ban cần khắc phục các mặt tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan và khách quan trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022 để đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các công trình điện, đảm bảo độ dự phòng cung cấp điện cho Thành phố trong giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn tiếp theo; chú trọng thực hiện công tác quản trị rủi ro theo chỉ đạo của Tổng công ty; phát huy các sáng kiến, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

Đồng chí Vương Quốc Minh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban QLDA Lưới điện TP.HCM báo cáo tại hội nghị

Tính đến 10/12/2022, Đảng bộ Ban QLDA Lưới điện TP.HCM có 03 chi bộ trực thuộc với tổng số 40 đảng viên. Công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy Ban QLDA Lưới điện quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đạt kết quả tốt; sâu sát quản lý cán bộ, đảng viên trong thực hiện trách nhiệm nêu gương; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Đảng ủy Ban thường xuyên chỉ đạo, định hướng các hoạt động và tạo điều kiện cho các Đoàn thể phát động các phong trào thi đua yêu nước, công trình thanh niên, duy trì thực hiện thường xuyên Quy chế làm việc giữa cấp ủy cơ sở với Ban Chấp hành các đoàn thể hàng quý, qua đó chỉ đạo định hướng nâng cao chất lượng hoạt động cho các tổ chức đoàn thể. Năm 2023, Đảng ủy Ban QLDA tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; 100% cán bộ, đảng viên đăng ký kế hoạch hành động và cam kết thực hiện tốt nội dung nêu gương và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Bộ tiêu chí “Người công nhân ngành điện thành phố mang tên Bác”. 
Trong công tác đầu tư xây dựng, Ban QLDA Lưới điện TP.HCM đã tích cực thực hiện Chủ đề năm của Tổng công ty là “Thích ứng an toàn, linh hoạt để tập trung phát triển lưới điện, nâng cao hiệu quả SXKD và chuyển đổi số thành công” với mục tiêu quan trọng là cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ban QLDA Lưới điện đã hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng, góp phần cải thiện sâu về chỉ số độ tin cậy lưới điện và tỷ lệ tổn thất điện năng: hoàn thành khởi công các công trình 220kV - 110kV theo đúng tiến độ Tổng Công ty giao. Cụ thể, Ban đã khởi công 04 công trình: Cải tạo TBA 110kV Hỏa Xa, cải tạo đường dây 110kV Trảng Bàng - Củ Chi, cải tạo Nhánh rẽ 110kV Intel, lắp MBT thứ 3 tại trạm 110kV Trường Đua. Dự kiến sẽ khởi công thêm 02 công trình: Cải tạo đường dây 110kV Cát Lái - Thủ Đức Đông và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV XM Sao Mai; đã hoàn thành 03 công trình: Cải tạo đường dây 110kV Cát Lái - Sao Mai (T11-T17); cải tạo TBA 110kV Chánh Hưng, cải tạo Nhánh rẽ 110kV Trạm Intel. Dự kiến sẽ hoàn thành thêm 04 công trình: Trạm 220kV Tân Cảng, Đường dây 110kV đấu nối vào trạm 220kV Tân Cảng, Trạm 110kV Tân Phú Trung và đường dây đấu nối (đóng điện phần TBA), Cải tạo đường dây 110kV Thủ Đức - Linh Trung 2 (đóng điện một phần đường dây). Bên cạnh đó, Ban cũng đáp ứng các chỉ tiêu về giải ngân, tồn kho, đấu thầu, quyết toán; công tác chuyển đổi số trong đầu tư xây dựng cũng đạt nhiều kết quả tốt.
Mặc dù tập thể Ban ALĐ đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, tuy nhiên, tiến độ các công trình lưới điện truyền tải vẫn còn chậm so với kế hoạch Tập đoàn và Tổng công ty giao đầu năm do một số nguyên nhân như: vướng mắc công tác lập, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu vực có liên quan đến các dự án lưới điện; hiệp định vay vốn ODA vẫn chưa được gia hạn; quy hoạch phát triển lưới điện Quốc gia (TSĐ 8) chưa được phê duyệt; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn do địa phương còn chậm giải quyết… 
Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân trong thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022 và yêu cầu nhiệm vụ mới, Ban QLDA Lưới điện TP.HCM đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2023. Theo đó, Ban sẽ hoàn thành các công trình trọng điểm để đảm bảo các tiêu chí vận hành lưới điện (đáp ứng tiêu chí n-1, không xảy ra tình trạng quá tải cục bộ...), đảm bảo hạ tầng cung cấp điện đầy đủ, ổn định góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Thành phố; tiếp tục thực hiện hiệu quả phương châm 6Đ trong công tác đầu tư xây dựng: “Đúng tiến độ, Đạt chất lượng, Đủ trình tự thủ tục, Đúng quy trình quy phạm, Đảm bảo hiệu quả đầu tư, Đồng tâm & Đồng lòng”; nâng cao năng lực quản trị và chất lượng nguồn nhân lực làm công tác đầu tư xây dựng, tăng năng suất lao động gắn với cơ chế về thu nhập, thăng tiến, ứng dụng khoa học công nghệ và CNTT, chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0; đẩy mạnh tiết kiệm chi phí, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư của Nhà nước; phát huy văn hóa doanh nghiệp; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Đồng chí Nguyễn Minh Tùng - Thành viên HĐTV EVNHCMC trao Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước cho đồng chí Vương Quốc Minh - Giám đốc Ban QLDA Lưới điện TP.HCM và đồng chí Nguyễn Văn Bảo - Phó Giám đốc Ban QLDA Lưới điện TP.HCM vì có thành tích xuất sắc trong công tác, giai đoạn 2020-2021


Đồng chí Bùi Hải Thành - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2022 của Tổng công ty cho Phòng Dự án 2, Ban QLDA Lưới điện TP.HCM


Đồng chí Đặng Mỹ Ly - Phó Chủ tịch Công đoàn trao Giấy khen hoàn thành xuất sắc công tác năm 2022 cho tập thể phòng Tài chính Kế toán và Kế hoạch Vật tư, Ban QLDA Lưới điện 

Đưa tin: Thanh Nga