Chuyển đổi số

Công ty Điện lực Sài Gòn đẩy mạnh công tác chuyển đổi số để phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Ngày đăng: 14/12/2022

Ngày 13/12/2022, Đảng ủy Công ty Điện lực Sài Gòn đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng - Công đoàn - Sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Hội nghị có sự tham dự các đồng chí: Nguyễn Văn Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC); Lê Văn Minh - Chủ tịch Công đoàn EVNHCMC; Hoàng Đình Ấn - Giám đốc Công ty Điện lực Sài Gòn; Lê Ngọc Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Sài Gòn; lãnh đạo các Ban chức năng Tổng công ty cùng toàn thể Cán bộ quản lý và Đảng viên Công ty Điện lực Sài Gòn. 

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc EVNHCMC phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thay mặt Lãnh đạo Tổng công ty phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc EVNHCMC biểu dương tập thể Công ty Điện lực Sài Gòn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đảng và công tác chuyên môn, cơ bản thống nhất với nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của đơn vị đã đề ra. Đồng chí Nguyễn Văn Thanh đề nghị lãnh đạo đơn vị cần phân tích, đánh giá nguyên nhân của các mặt tồn tại, hạn chế trong công tác kinh doanh năm 2022 để có giải pháp khắc phục trong năm 2023. Đồng chí Tổng Giám đốc cũng yêu cầu đơn vị phải thực hiện cân đối tài chính và sử dụng chi phí tiết kiệm và hiệu quả; hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp. Công ty Điện lực Sài Gòn là đơn vị triển khai những ứng dụng đổi mới sáng tạo đầu tiên của Tổng công ty trong các năm qua, do vậy Ban lãnh đạo Tổng công ty tin tưởng đơn vị sẽ thực hiện tốt nhất về công tác chuyển đổi số, trước mắt sẽ triển khai quản lý công nhân ngoài hiện trường bằng trang dụng cụ số. Sau khi Tổng công ty chính thức giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, đề nghị Ban lãnh dạo đơn vị xây dựng kế hoạch và phân công thực hiện để đảm bảo hoàn thành tốt và đạt thành tích cao hơn. 

Đồng chí Hoàng Đình Ấn - Giám đốc Công ty Điện lực Sài Gòn phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, Đảng bộ Công ty Điện lực Sài Gòn có 04 chi bộ trực thuộc với tổng số 60 đảng viên. Tập thể cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ trong Công ty luôn đồng thuận cao với các chủ trương, định hướng phát triển của Tổng công ty, phấn đấu vượt qua khó khăn và tích cực triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch được giao. Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai đồng bộ các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tập trung chú trọng; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể phối hợp tốt với chuyên môn, tổ chức triển khai nhiều hoạt động vì an sinh xã hội, vì cộng động; không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe người lao động. Năm 2023, Đảng ủy Công ty sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; kiên quyết, kiên trì thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả trong phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và chủ động ngăn chặn, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phát huy mọi nguồn lực để triển khai thực hiện và hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.
Năm 2022, Công ty đã thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, đảm bảo việc cung ứng điện ổn định, đầy đủ, kịp thời cho nhu cầu sử dụng điện của người dân trên địa bàn quận 1 và quận 3; sản lượng điện thương phẩm đạt 1.746 triệu kWh; tiết kiệm 39,11 triệu kWh điện; chất lượng điện năng tiếp tục được nâng cao với chỉ số SAIFI (số lần mất điện bình quân 1 khách hàng/năm) 0,24 lần, chỉ số SAIDI (thời gian mất điện bình quân 1 khách hàng/năm) 6,91 phút; 19/19 loại hình dịch vụ điện đều đáp ứng việc tiếp nhận và xử lý trực tuyến cấp độ 4; lắp đặt hơn 101.000 điện kế có chức năng đo đếm xa, hoàn tất 100% khách hàng trên địa bàn, mang lại nhiều tiện ích cho người dân.
Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã thực hiện nhiều công trình thanh niên xung kích tình nguyện, như: Công trình “Nguồn sáng An toàn, văn minh, tiết kiệm - Vì an sinh xã hội”; công trình "Tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm"; thực hiện sửa chữa, cải tạo hệ thống điện miễn phí cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình chính sách trên địa bàn…
Năm 2023, Công ty sẽ tiếp tục nâng cao năng lực điều hành, đảm bảo cung cấp điện với chất lượng dịch vụ ngày càng cao; hiện đại hóa công tác quản lý vận hành hệ thống điện, đẩy mạnh chuyển đổi số các mặt hoạt động của doanh nghiệp; sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để xây dựng Công ty Điện lực Sài Gòn phát triển theo định hướng ngang tầm các Công ty Điện lực của các nước tiên tiến trong khu vực.

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Tổng Giám đốc EVNHCMC trao cờ thi đua xuất sắc năm 2022 của Tổng công ty cho Phòng Kỹ thuật An toàn, Công ty Điện lực Sài Gòn


Đồng chí Lê Văn Minh - Chủ tịch Công đoàn EVNHCMC trao Giấy khen của Tổng Giám đốc Tổng công ty cho các tập thể Công ty Điện lực Sài Gòn

Đưa tin: Thanh Nga