Tin Tổng Công Ty

EVNHCMC: Bổ nhiệm cán bộ quản lý

Ngày đăng: 16/11/2022

Ngày 16/11/2022, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm các cán bộ quản lý cho các Ban chức năng, đơn vị trực thuộc EVNHCMC

Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Thanh trao quyết định bổ nhiệm các cán bộ quản lý

Thay mặt Ban lãnh đạo Tổng công ty, Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Thanh đã trao quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Đình Ấn - Quyền Giám đốc Công ty Điện lực Sài Gòn, giữ chức vụ Giám đốc Công ty Điện lực Sài Gòn; ông Nguyễn Đính Nha - Quyền Giám đốc Công ty Điện lực Tân Thuận, giữ chức vụ Giám đốc Công ty Điện lực Tân Thuận; ông Trần Văn Toàn - Quyền Giám đốc Công ty Thí nghiệm điện lực, giữ chức vụ Giám đốc Công ty Thí nghiệm điện lực; ông Ngô Văn Thành - Đội trưởng Đội Dịch vụ khách hàng Công ty Điện lực Bình Phú, giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty Điện lực Bình Phú; ông Trần Hưng Phú - Trưởng phòng Tổ chức & Nhân sự Công ty Điện lực Hóc Môn, giữ chức Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hóc Môn; ông Phan Thanh Nhàn - Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Điện lực Gia Định, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Điện lực Gia Định; ông Nguyễn Tuấn Nam - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty Lưới điện cao thế, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Lưới điện cao thế; ông Nguyễn Văn Sang - Quyền Trưởng ban Kế hoạch Tổng công ty, giữ chức vụ Trưởng ban Kế hoạch Tổng công ty; ông Nguyễn Trung Nghĩa - Chuyên viên chính Ban Tổ chức & Nhân sự Tổng công ty, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức & Nhân sự Tổng công ty; ông Lê Thành Huy - Chuyên viên chính Ban Kinh doanh Tổng công ty, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh doanh Tổng công ty; bà Nguyễn Ngọc Thiên Kim - Chuyên viên Ban Tài chính kế toán Tổng công ty, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tài chính kế toán Tổng công ty. Thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày 16/11/2022.

Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Thanh phát biểu tại Buổi lễ

Phát biểu tại Buổi lễ, Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Thanh chúc mừng các đồng chí mới được bổ nhiệm và đề nghị lãnh đạo các Ban, các đơn vị hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ông Tổng Giám đốc cũng kỳ vọng các đồng chí mới được bổ nhiệm sẽ tiếp tục quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, là tấm gương đi đầu trong mọi công việc, cùng với tập thể lãnh đạo đơn vị xây dựng đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ cơ sở, xây dựng đơn vị ngày càng phát triển lớn mạnh, góp phần vào sự thành công chung của Tổng công ty.

Giám đốc Công ty Điện lực Sài Gòn Hoàng Đình Ấn phát biểu nhận nhiệm vụ tại Buổi lễ

Thay mặt các đồng chí mới được bổ nhiệm, Giám đốc Công ty Điện lực Sài Gòn Hoàng Đình Ấn đã cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo Tổng công ty đã tin tưởng giao nhiệm vụ và cũng xin hứa sẽ luôn nỗ lực học tập, trao dồi để phát triển bản thân, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Ban lãnh đạo đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Đưa tin: Thanh Nga