Tin Tổng Công Ty

EVNHCMC tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật

Ngày đăng: 04/11/2022

Sáng ngày 04/11/2022, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Ung Thị Xuân Hương – Phó Chủ tịch Hội Luật Gia TP.HCM; Đỗ Thị Xuân Chi – Thành viên Hội đồng Thành viên EVNHCMC; Cao Nguyệt Anh – Trưởng Ban Pháp chế, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Tổng công ty; đại diện Ban Thường vụ Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng công ty, Lãnh đạo các Ban chuyên môn; Ban Chấp hành và hội viên Chi hội Luật gia EVNHCMC; đại diện Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác pháp chế tại các đơn vị trực thuộc.

Đồng chí Đặng Văn Cư – Phó Trưởng Ban Pháp chế Tổng công ty giới thiệu Trang pháp điển EVNHCMC và Trang Ứng dụng tư vấn pháp luật của Tổng công ty.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, qua 10 năm triển khai thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được Tổng công ty triển khai mạnh mẽ nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với nhiều hình thức đa dạng và liên tục đổi mới với mục tiêu khẳng định vị trí vai trò của Hiến pháp, pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho người quản lý và người lao động trong toàn Tổng công ty, cho khách hàng sử dụng điện; tiến tới tạo thói quen, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật bằng hành động, việc làm cụ thể, thường xuyên, liên tục; đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật của người lao động trở thành công việc hàng ngày.

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh – UVBCH Chi hội Luật gia Tổng công ty báo cáo tọa đàm.

Hàng năm, Tổng công ty căn cứ vào chủ đề năm của Tổng công ty, các quy định pháp luật mới ban hành liên quan đến người lao động, đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty phổ biến đến người lao động trong tuần lễ cao điểm, tháng cao điểm thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam. Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền thiết thực như: Tổ chức cuộc thi trực tuyến, tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật và Quy chế quản lý nội bộ do EVN tổ chức, phổ biến tờ rơi về các Luật, tăng cường bài viết về Ngày pháp luật trên Bản tin pháp luật điện tử EVNHCMC, đưa tin về các hoạt động Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam tại Tổng công ty, phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan mật thiết đến hoạt động của EVN, EVNHCMC và các QCQLNB của EVN, EVNHCMC…
Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động trong Tổng công ty được chú trọng thực hiện đúng Luật, thông qua việc: tổ chức hội nghị phổ biến trực tiếp, trực tuyến, hội thảo, tủ sách pháp luật, tờ gấp, lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ; tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật định kỳ hàng tuần/hoặc đột xuất theo nhu cầu công tác, hoặc kiến nghị của người lao động, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật; Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật; Thông qua hoạt động tiếp khách hàng, người lao động công khai trên lịch công tác tuần nhằm, giải quyết khiếu nại, thắc mắc, kiến nghị qua đó kết hợp tuyên truyền, giải thích các qui định của Pháp luật, nội qui, qui định của Ngành, Tổng công ty để khách hàng, người lao động hiểu, thực hiện đúng.

Đồng chí Ung Thị Xuân Hương – Phó Chủ tịch Hội Luật Gia TP.HCM (thứ tư từ phải qua) trao thưởng cho các tập thể tại Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia tọa đàm chuyên đề “Luật gia EVNHCMC nâng cao công tác phổ biến văn bản pháp luật và Quy chế quản lý nội bộ EVNHCMC” và giới thiệu Trang pháp điển EVNHCMC và Trang Ứng dụng tư vấn pháp luật của Tổng cổng công ty.
Đồng chí Đỗ Thị Xuân Chi – Thành viên Hội đồng Thành viên EVNHCMC (bìa phải) trao thưởng cho các tập thể tại Hội nghị.

Hội nghị đã khen thưởng 13 tập thể có thành tích trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của Tổng công ty giai đoạn 2012 - 2022.

 

Đưa tin: Văn Thảo