Thông báo từ EVNHCMC

Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá các lô tài sản hư hỏng, không có nhu cầu sử dụng đợt 03, 04/2022 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM

Ngày đăng: 07/10/2022