Thông Tin Đảng - Đoàn Thể

Chi bộ 5 – Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty tổ chức thành công Đại hội điểm chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025

Ngày đăng: 20/07/2022

Sáng 19/7, tại Hội trường Tổng công ty Điện lực TP.HCM, Chi bộ 5 – Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đây là Chi bộ được Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty chọn làm Đại hội điểm cho nhiệm kỳ này.

Đại hội có sự tham dự của các đồng chí Bùi Hải Thành – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty, đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ; Đỗ Thị Xuân Chi – Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty, Thành viên Hội đồng Thành viên TCT; đại diện cấp ủy của 11 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty và toàn thể các đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ 5.

Đồng chí Bùi Hải Thành – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty phát biểu góp ý cho báo cáo chính trị của Chi bộ 5

Tại đại hội, Chi bộ 5 đã thực hiện tổng kết, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022, đề ra phương hướng và nhiệm vụ cụ thể cho nhiệm kỳ 2022-2025; đồng thời, bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ cho nhiệm kỳ 2022-2025.

Đồng chí Lê Chí Dũng – Bí thư Chi bộ 5 đọc báo cáo chính trị tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ 5 đã bám sát Nghị quyết của Chi bộ và Đảng ủy cấp trên, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn theo yêu cầu của chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác vào việc lãnh đạo của chi bộ một cách thiết thực và đi vào thực chất. Đồng thời, tăng cường tính chủ động, phân công theo dõi đôn đốc, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên và có kiểm tra, giám sát. Từng đồng chí trong cấp ủy và đảng viên trong chi bộ đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ chuyên môn được giao. 100% đảng viên được công nhận là “Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ” các năm 2020, 2021; 02 năm liền Chi bộ được công nhận là Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Trong công tác chuyên môn, Chi bộ 5 đã làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Tổng công ty trong công tác viễn thông - công nghệ thông tin và công tác truyền thông. Các Ban chuyên môn thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao; đội ngũ CNVC-LĐ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng tốt yêu cầu của công việc, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; nội bộ đoàn kết, thống nhất, ổn định; tư tưởng, chính trị vững vàng, an tâm công tác và luôn cầu tiến.
Bên cạnh những mặt đã làm được, Chi ủy chi bộ cũng đánh giá những khuyết điểm, tồn tại trong nhiệm kỳ, chỉ ra những nguyên nhân và đề ra cách khắc phục trong thời gian tới. 
Đối với phương hướng nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ tiếp tục bám sát các nội dung cơ bản, chủ đạo về những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Tổng công ty và Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty. Theo đó, mục tiêu, phương hướng thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2022-2025 sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
Để hoàn thành tốt mục tiêu trên, Chi bộ đã đề ra 10 chỉ tiêu cụ thể trong công tác đảng và công tác chuyên môn.

Đồng chí Đỗ Thị Xuân Chi Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty, Thành viên Hội đồng Thành viên phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đỗ Thị Xuân Chi đã biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của chi bộ. Tán thành với bảng đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022 và phương hướng và nhiệm vụ cụ thể cho nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đồng thời, đồng chí Đỗ Thị Xuân Chi cũng lưu ý các chi bộ trực thuộc một số nội dung trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội chi bộ mình theo kế hoạch.

Đồng chí Đỗ Thị Xuân Chi tặng hoa chúc mừng cho các đồng chí trong Chi ủy Chi bộ 5 nhiệm kỳ mới

Đại hội đã bầu ra cấp ủy chi bộ gồm 03 đồng chí, đồng chí Lê Chí Dũng – Trưởng Ban VT-CNTT làm Bí thư chi bộ, đồng chí Phạm Văn Thảo – Phó Trưởng Ban Truyền thông làm Phó Bí thư chi bộ và đồng chí Trần Hữu Đức – Chuyên viên Ban VT-CNTT làm Chi ủy viên.

Đưa tin: Hương Thảo