Tin Tổng Công Ty

Lễ Bế giảng và trao chứng chỉ Khóa đào tạo “Cán bộ quản lý cấp 3” và “Tài chính dành cho nhà quản trị”

Ngày đăng: 08/07/2022

Sáng ngày 5/7/2022, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) và Tổng Công ty Điện Lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã tổ chức Lễ Bế giảng và trao chứng chỉ Khóa đào tạo “Cán bộ quản lý cấp 3” và “Tài chính dành cho nhà quản trị” năm 2022.

Tham dự Lễ bế giảng, có Ông Nguyễn Duy Quốc Việt - Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC và GS.TS. Sử Đình Thành - Hiệu trưởng UEH.

Ông Nguyễn Duy Quốc Việt - Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC phát biểu tại buổi lễ

Khóa đào tạo “Cán bộ quản lý cấp 3” có 170 học viên được tổ chức thành 4 lớp, mỗi lớp học tập trong 10 ngày với 6 chuyên đề: Quản trị nguồn nhân lực (bao gồm chuyên đề Văn hóa doanh nghiệp); Kỹ năng quản lý; Triển khai và thực thi chiến lược (bao gồm lộ trình phát triển thị trường điện); Quản trị rủi ro (bao gồm kiểm soát, tuân thủ kiến thức pháp luật); Quản trị truyền thông, Kỹ năng giao tiếp và cung cấp thông tin cho báo chí; Quản trị tài chính doanh nghiệp. Cuối khóa học, mỗi học viên đã thực hiện bài kiểm tra trắc nghiệm của 6 chuyên đề và trình bày kế hoạch hành động theo nhóm (7-8 học viên) trước Hội đồng.

Khóa đào tạo “Tài chính dành cho nhà quản trị” có 45 học viên được tổ chức thành 3 lớp, mỗi lớp học tập trong 3 ngày với 6 nội dung: Mục tiêu quản trị tài chính doanh nghiệp; Giải thích các thông tin từ báo cáo tài chính; Đo lường thành quả và Quản trị tài chính doanh nghiệp; Thị trường tài chính và các công cụ tài trợ; Phân tích hoạt động kinh doanh và lập kế hoạch tài chính; Quản trị và kiểm soát công ty. Cuối khóa học, mỗi học viên thực hiện một bài kiểm tra trắc nghiệm tổng hợp 6 nội dung đã học tập.
Kết quả đánh giá hoàn thành cuối khóa học của 2 khóa đào tạo với 184 học viên xếp loại Xuất sắc và 31 học viên xếp loại Giỏi.

Ông Nguyễn Duy Quốc Việt - Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu UEH, các giảng viên đã hỗ trợ Tổng công ty tổ chức khóa học và nhấn mạnh, Tổng công ty Điện lực TP.HCM đưa mục tiêu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ là một khâu quan trọng trong công tác cán bộ nhằm từng bước nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho đội ngũ cán bộ các cấp, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ phát triển, nâng cao trình độ, kỹ năng thực hiện tốt công việc được giao. Sau khóa học này các học viên sẽ có thêm kiến thức về quản trị nguồn nhân lực, kỹ năng quản lý truyền thông, triển khai theo chiến lược định hướng phát triển của Tổng công ty trong thời gian tới, cũng như các chuyên đề về tài chính.

Đưa tin: Đỗ Mạnh Cường