Thông Tin Đảng - Đoàn Thể

Cụm thi đua số 4 Văn phòng Thành ủy TP.HCM triển khai các hoạt động thi đua trong năm 2022.

Ngày đăng: 27/05/2022

Sáng 25/5/2022, Cụm thi đua số 4 Văn phòng Thành ủy TP.HCM đã tổ chức Hội nghị triển khai các hoạt động thi đua trong năm 2022, do Tổng công ty Điện lực TP.HCM – Cụm trưởng chủ trì, với sự tham gia của đồng chí Võ Minh Phương – Phó Trưởng phòng Hành chính – Lưu trữ Văn phòng Thành ủy và đại diện các đơn vị là thành viên trong Cụm.

Đ/c Lê Thị Luyến - Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TP.HCM điều hành Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Luyến - Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TP.HCM đại diện Trưởng Cụm đã thông qua các dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đua năm 2022; Nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2022 và Quy chế hoạt động của Cụm Thi đua 4.

Toàn cảnh Hội nghị triển khai các hoạt động thi đua của Cụm thi đua số 4

Cụ thể, trong kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đua năm 2022 Cụm thi đua số 4 đã đề ra 08 nội dung thi đua. Theo đó, Cụm lưu ý các nội dung cốt lõi cần chú trọng triển khai tốt như: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý, gửi, nhận văn bản trên hệ thống mạng; Công tác hành chính, lưu trữ lưu ý phổ biến và thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác hành chính, lưu trữ theo hướng chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bảo đảm quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước; Công tác xây dựng nội bộ… Đồng thời, để đảm bảo triển khai có hiệu quả các hoạt động thi đua trong năm 2022, Cụm cũng yêu cầu mỗi đơn vị sẽ đăng ký tổ chức 01 hoạt động cấp cụm.

Đại diện đơn vị Công an TP.HCM

Cụm thi đua 4 cũng đã lên kế hoạch tổ chức các nội dung ký kết giao ước thi đua vào đầu tháng 06/2022; Tổng kết và báo cáo kết quả của Cụm cho Văn phòng Thành ủy  vào tháng 11/2022. 

 Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đơn vị cũng đã thảo luận và đề xuất với Trưởng Cụm các nội dung như: nên thường xuyên tổ chức chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện triển khai công tác đảng tại các đơn vị; tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao – văn hóa giữa các đơn vị để tạo không khí thi đua sôi nổi trong Cụm và tạo sự gắn kết giữa các đơn vị.
Đồng chí Võ Minh Phương thay mặt cho Văn phòng Thành ủy đã thống nhất các nội dung mà Cụm thi đua số 4 đã đề ra. Đồng thời, đề nghị Cụm thi đua số 4 bám sát các chuyên để của Thành ủy TP.HCM để triển khai có hiệu quả và làm nổi bật được các nội dung thi đua của Cụm.  

 

Đưa tin: Hương Thảo