Thông Tin Đảng - Đoàn Thể

ĐẢNG ỦY EVNHCMC TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC ĐẢNG CHO BÍ THƯ CHI BỘ VÀ CẤP ỦY VIÊN CƠ SỞ

Ngày đăng: 23/04/2022

Trong 2 ngày 22, 23/4/2022, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TPHCM đã tổ chức Lớp bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2022.

Lớp bồi dưỡng công tác Đảng nhằm giúp bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở nắm vững các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy về nghiệp vụ công tác đảng, nội dung cơ bản về công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ của cấp ủy, bí thư chi bộ, công tác tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát và công tác dân vận của Đảng; đẩy mạnh thực hiện công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong thời kỳ mới.


Qua 2 ngày tập huấn, các học viên đã được hệ thống những kiến thức về nghiệp vụ công tác đảng, công tác xây dựng Đảng từ những đồng chí báo cáo viên là Lãnh đạo các Ban, Ủy ban Kiểm tra của Thành ủy, ghi nhận chương trình tập huấn mang lại những kiến thức, kỹ năng hữu ích, rất cụ thể, ứng dụng vào thực tế tại Đảng bộ Tổng công ty và cơ sở. Ngoài hướng dẫn lý thuyết, các báo cáo viên còn giải đáp những câu hỏi liên quan đến nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng cũng như những tình huống thực tế xảy ra tại các đơn vị trực thuộc. 


Phát biểu tại Lớp bồi dưỡng, Đồng chí Phạm Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty cho biết: Qua tập huấn các chuyên đề đã giúp cho cấp ủy các đơn vị nắm vững được các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy về nghiệp vụ công tác đảng, nội dung về công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Phạm Quốc Bảo đề nghị các đồng chí bí thư chi bộ, cấp ủy viên các đảng bộ, chi bộ cơ sở tiếp tục nghiên cứu, vận dụng những kiến thức đã học, triển khai đầy đủ các nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, liên hệ thực tiễn tại đơn vị, góp phần xây dựng, chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh; thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phạm Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty phát biểu tại lớp bồi dưỡng

 Đồng chí Tô Đại Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM báo cáo tại lớp bồi dưỡng.

 Các đại biểu tham gia lớp bồi dưỡng

 Đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM báo cáo tại lớp bồi dưỡng.

  Đồng chí Võ Văn Tân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM báo cáo tại lớp bồi dưỡng.

Đưa tin: Văn Thảo