Tin Tổng Công Ty

EVNHCMC tổ chức đào tạo nhập ngành cho nhân viên mới tuyển dụng

Ngày đăng: 05/04/2022

Sáng 05/4, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã tổ chức chương trình đào tạo nhập ngành cho hơn 130 chuyên viên, kỹ sư, công nhân mới tuyển dụng bằng hình thức học trực tuyến tại các điểm cầu truyền hình của EVNHCMC và các đơn vị.


Ông Nguyễn Hữu Vinh - Phó Trưởng ban TC&NS (bìa phải) giới thiệu các chương trình về TCT cho nhân viên mới

Chương trình đào tạo diễn ra từ ngày 05/4 đến ngày 16/4, với các nội dung như: Giới thiệu những hình ảnh EVNHCMC đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; giới thiệu cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của EVNHCMC, các ban chức năng và các đơn vị trực thuộc; giới thiệu hệ thống quy chế nội bộ, nội quy lao động, kỷ luật lao động, văn hóa doanh nghiệp và thỏa ước lao động tập thể; hướng dẫn thủ tục kết nạp đoàn viên công đoàn và quyền lợi của người lao động; giới thiệu hệ thống quản trị nhân sự theo hiệu suất đánh giá KPI; giới thiệu  công  tác  kinh  doanh và các chương trình của EVNHCMC trong việc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Ngoài ra các học viên còn được hướng dẫn: kỹ năng soạn thảo một số loại văn bản (tờ trình, công văn, báo cáo); cách thức truy cập và khai thác các tài nguyên máy tính (thư điện tử, email, truy cập internet, D-office, Portal); cách  ứng  xử giao  tiếp  khách hàng.

Chương trình đào tạo nhằm giúp các nhân viên mới nắm được những thông tin, quy định cơ bản và trang bị một số kỹ năng để có thể nhanh chóng hòa nhập sớm với tổ chức, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đưa tin: Thanh Nga /Ảnh: Chi Lan