Tin Tổng Công Ty

EVN làm việc với EVNHCMC về công tác quản trị rủi ro

Ngày đăng: 31/03/2022

Chiều ngày 31/3/2022, ông Cao Quang Quỳnh - Thành viên HĐTV EVN đã có buổi làm việc với Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) về tình hình triển khai thực hiện công tác quản trị rủi ro (QTRR) tại EVNHCMC.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo EVNHCMC đã báo cáo kết quả công tác QTRR trong năm 2021, tình hình thực hiện trong quý 1/2022 và kế hoạch trong 9 tháng cuối năm 2022.

Ông Nguyễn Duy Hoàng - Phó Trưởng ban Tổng hợp EVNHCMC báo cáo về công tác quản trị rủi ro cho Hội đồng thành viên EVN

Với việc nghiêm túc tuân thủ thực hiện công tác QTRR được quy định tại Quy chế quản trị trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam, EVNHCMC đã rà soát, nhận diện rủi ro theo từng lĩnh vực hoạt động và xây dựng danh mục rủi ro có kèm theo phương án xử lý và phân công cấp lãnh đạo chịu trách nhiệm phòng ngừa và chỉ đạo xử lý rủi ro. Tổng công ty cũng đã thông qua chủ trương lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện công tác QTRR theo chuẩn mực quốc tế và HĐTV giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện tuyển tư vấn, dự kiến ký hợp đồng trong đầu tháng 4/2022… Tổng công ty cũng kiến nghị EVN lưu ý các khó khăn thường gặp trong quá trình lập Hồ sơ rủi ro, và tổ chức Hội nghị về công tác QTRR để các đơn vị được tham khảo, học hỏi.

Đánh giá cao quá trình thực hiện QTRR của EVNHCMC, ông Cao Quang Quỳnh yêu cầu Tổng công ty thực hiện một số nhiệm vụ sau: Tháng 4/2022, EVNHCMC hoàn thiện mô hình QTRR của Tổng công ty; Tháng 6/2022, EVNHCMC phê duyệt Hồ sơ rủi ro trọng yếu (bao gồm 11 rủi ro); Tháng 12/2022, EVN phê duyệt Hồ sơ rủi ro cấp quy trình và quý 1/2023, EVNHCMC trình EVN thông số rủi ro. EVN sẽ theo sát và luôn hỗ trợ EVNHCM trong việc triển khai thực hiện công tác QTRR để hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Ông Cao Quang Quỳnh - Thành Viên Hội đồng thành viên EVN phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Ông Lê Tấn Định - Thành viên HĐTV EVN tiếp thu ý kiến tại buổi làm việc với lãnh đạo EVN

Đưa tin: Thanh Nga /Ảnh: Chi Lan