Thông báo từ EVNHCMC

EVNHCMC - Luân chuyển và điều động cán bộ quản lý

Ngày đăng: 14/03/2022

Chiều 14/3, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã tổ chức Lễ trao quyết định luân chuyển, điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý cho các ban chức năng và các đơn vị trực thuộc EVNHCMC. Trong đó, có 9 cán bộ quản lý cấp Phó ban/đơn vị được luân chuyển và điều động cho 2 ban chức năng và 7 đơn vị trực thuộc EVNHCMC.

Đại diện Hội đồng Thành viên (HĐTV) EVNHCMC, ông Lê Tấn Định - Thành viên HĐTV đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khoa, là Phó giám đốc Công ty Điện lực Sài Gòn, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVNHCMC, kể từ ngày 15/3/2022, thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 05 năm.

ông Lê Tấn Định - Thành viên HĐTV đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khoa

Cùng thời điểm, ông Nguyễn Duy Quốc Việt - Phó Tổng giám đốc thay mặt Tổng giám đốc EVNHCMC  trao quyết định điều động và bổ nhiệm: ông Triệu Tân Tiến, là Phó Trưởng Ban Quản lý cao ốc Văn phòng, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng EVNHCMC; ông Trần Điền Anh, là Phó giám đốc Công ty Điện lực Bình Chánh, giữ chức vụ Phó giám đốc Ban Quản lý Dự án Lưới điện phân phối; ông Nguyễn Nhật Minh, là Phó Trưởng Ban Kinh doanh EVNHCMC giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Điện lực Bình Chánh; ông Nguyễn Thanh Phong, là Phó giám đốc Công ty Điện lực Gia Định, giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Dịch vụ Điện lực; ông Phan Vân Phong Vũ, là Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVNHCMC, giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Điện lực Tân Phú; ông Nguyễn Đình Tuấn, là Phó giám đốc Công ty Điện lực Tân Phú, giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Điện lực Sài Gòn; ông Ngô Quang Phước, là Phó giám đốc Công ty Điện lực Duyên Hải, giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Điện lực Tân Thuận; ông Vũ Hoài Nam, là Phó giám đốc Công ty Điện lực Tân Thuận, giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Điện lực Duyên Hải. Thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày 15/3/2022.

 ông Nguyễn Duy Quốc Việt - Phó Tổng giám đốc (thứ 5 từ phải qua) trao quyết định và hoa chúc mừng cho các cán bộ quản lý 

Tại buổi lễ, ông Lê Tấn Định và ông Nguyễn Duy Quốc Việt thay mặt lãnh đạo EVNHCMC đã giao nhiệm vụ cho 9 cán bộ quản lý được điều động và luân chuyển, và tin tưởng, các cán bộ quản lý sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng với tập thể lãnh đạo đơn vị xây dựng đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ cơ sở, chuyên nghiệp - minh bạch - hiệu quả trong mọi hoạt động, thực hiện thành công chuyển đổi số và xây dựng đơn vị ngày càng phát triển lớn mạnh toàn diện./.

Đưa tin: Trần Minh Hải - Phó Trưởng ban Truyền thông /Ảnh: Chi Lan