Thông Tin Đảng - Đoàn Thể

Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty: Tham mưu tốt công tác phát triển lưới điện, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và chuyển đổi số thành công.

Ngày đăng: 27/01/2022

Sáng ngày 26/01/2022, Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Duy Quốc Việt – Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCT, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cơ quan Tổng công ty, toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Xuân Chi - Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCT, Thành viên Hội đồng Thành viên TCT cho biết: Trong năm 2021, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội, cuộc sống của người dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, song Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty đã lãnh đạo hệ thống chính trị xây dựng và triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, phát huy mọi nguồn lực, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức; tích cực đẩy mạnh các hoạt động hoàn thành toàn diện kế hoạch xây dựng đảng và sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nền nếp gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và nhiệm vụ cá nhân được phân công. Việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của các đảng bộ, chi bộ được tăng cường; chất lượng sinh hoạt của hầu hết các chi bộ được nâng cao; công tác phát triển đảng được quan tâm, chú trọng hơn về chất lượng. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Công tác xây dựng các tổ chức đoàn thể ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty đã tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm cung cấp điện đầy đủ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đặc biệt trong năm 2021 đã đảm bảo cấp điện nhanh chóng cho các bệnh viện dã chiến, các cơ sở điều trị, cách ly phòng ngừa bệnh covid-19; kịp thời triển khai các chỉ đạo của Thành phố, EVN về tổ chức các phương án làm việc hợp lý, vừa đảm bảo sức khoẻ của người lao động vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ công tác. Chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện tốt: số lần mất điện bình quân (SAIFI) đạt 0,55 lần; thời gian mất điện bình quân (SAIDI) đạt 40 phút (tốt hơn 8% so với năm 2020). Tỷ lệ tổn thất điện năng: 3,12% (thấp hơn 0,29% so với năm 2020 và thấp hơn 0,26% so với kế hoạch EVN giao). Sản lượng điện tiết kiệm đạt 561 triệu kWh, chiếm 2,3% điện thương phẩm.

Dịch vụ chăm sóc khách hàng ngày càng hoàn thiện và nâng cao chất lượng đáp ứng nhanh chóng, hiệu quả các yêu cầu của khách hàng. Đáp ứng 100% dịch vụ trực tuyến mức độ 4 đối với 19/19 loại hình dịch vụ điện và 12 loại hình dịch vụ đã đưa lên cổng dịch vụ công quốc gia. Tỉ lệ giải quyết trực tuyến đạt 100%. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và thành tựu cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào tất cả các mặt hoạt động của Tổng công ty và công tác tổ chức sắp xếp, tái cơ cấu tổ chức bộ máy, lao động... ngày càng hợp lý, tách bạch khâu phân phối và khâu kinh doanh bán lẻ điện đáp ứng lộ trình thị trường điện theo chỉ đạo của Tập đoàn, từng bước phát huy hiệu quả quản trị doanh nghiệp và nâng cao năng suất lao động.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Nguyễn Duy Quốc Việt – Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCT, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã yêu cầu Cấp ủy, Lãnh đạo và đảng viên các Ban chức năng Tổng công ty cần nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đoàn kết, tham mưu thực hiện tốt các giải pháp để hoàn thành thắng lợi chủ đề năm 2022 của Đảng bộ Tổng công ty: “Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên; thích ứng an toàn, linh hoạt để tập trung phát triển lưới điện, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và chuyển đổi số thành công”. Triển khai thực hiện tốt 25 chỉ tiêu chủ yếu (09 chỉ tiêu về xây dựng Đảng, 16 chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh), quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Đưa tin: Văn Thảo /Ảnh: Chi Lan