Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng lao động năm 2021 (đợt 2)

Ngày đăng: 01/01/2022

Bấm vào đây để xem Thông báo tuyển dụng lao động  năm 2021 (đợt 2)

Đưa tin: EVNHCMC /Ảnh: EVNHCMC