Thông cáo báo chí từ EVNHCMC

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2021 CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM

Ngày đăng: 08/12/2021

Hôm nay, ngày 15 tháng 1 năm 2021, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) cung cấp thông tin về tình hình thực hiện công tác năm 2020 và các nhiệm vụ năm 2021:

Đưa tin: EVNHCMC