Tin vắn khắp nơi

Thông tin về phòng chống dịch Covid-19 (cập nhật ngày 30/11/2021)

Ngày đăng: 30/11/2021

1. Thông tin về phòng, chống dịch COVID-19
TPHCM: F0 cách ly tại nhà cần chuẩn bị gì?

Những điều cần biết dành cho người tiếp xúc gần (F1) với người mắc COVID-19 (F0)

Cách tự lấy mẫu test COVID tại nhà

- Bản tin COVID-19 tối 29/11 - TP.HCM ghi nhận thêm 1.554 ca nhiễm mới

Trang thông tin phòng chống Covid-19 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Cung cấp thông tin cần thiết về phòng chống Covid-19: Danh sách Y, Bác sĩ tư vấn; văn bản chỉ đạo, tư liệu tham khảo...) 
2. Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch COVID-19 của UBND TP.HCM, EVN, EVNHCMC

- Quyết định 3900/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND TP.HCM về Quy định tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toán, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn TP.HCM.
- Công văn số 4951/EVNHCMC-TCNS ngày 12/ tháng 11 năm 2021 của Tổng công ty về việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và thực hiện công tác y tế năm 2021.
- Công văn số 6921/EVN-TCNS ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đẩy mạnh công tác phòng chống dịch Covid-19.
- Công văn số 3768/UBND-VX ngày 11 tháng 11 năm 2021 của UBND TPHCM chỉ đạo về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.
- Công văn số 6722/EVN-TCNS ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

- Công văn số 351-CV/ĐU ngày 02/11/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

- Công điện 4418/CĐ-EVNHCMC ngày 02/11/2021 của Tổng công ty về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.
- Chỉ thị 18 ngày 30/9/2021 của UBND TP.HCM về việc tiếp tục kiểm soát và điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM.
- Văn bản số 4286/EVNHCMC-TCNS ngày 02/10/2021 về việc thực hiện phương án làm việc với các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 từ ngày 01/10/2021 (điều chỉnh).

Đính kèm đường link các văn bản: Phòng chống dịch bệnh SARS-CoV-2
3.  Thông tin tư vấn y khoa về COVID-19
Sở Y tế TPHCM: Cẩm nang phòng, chống Covid-19 tại nhà nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng và thực hành phòng, chống COVID -19 tại nhà cho người dân để ngăn chặn lây lan dịch, cung cấp kiến thức và hướng dẫn thực hành cho người mắc COVID -19 đang được cách ly y tế tại nhà tự chăm sóc và theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm các dấu hiệu chuyển nặng để được hỗ trợ y tế kịp thời, ngăn ngừa bệnh chuyển biến nặng

-Tài liệu của Bộ Y tế về hướng dẫn chăm sóc người bệnh COVID-19 tại nhà.
- Văn bản số 6065/SYT-NVY ngày 27/8/2021 của Sở Y tế về cập nhật “Hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0” (phiên bản 1.5).
- Danh sách tổ tư vấn COVID-19 là Y, Bác sĩ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
- Danh sách bác sĩ tư vấn của Tổng công ty.
- Sổ tay Hướng dẫn chăm sóc F0 tại nhà – Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch biên soạn.
- Sổ tay sức khỏe – COVID-19 - Đại học Y dược TPHCM biên soạn.
 Đính kèm đường link: Thông tin tư vấn y khoa về COVID-19

Đưa tin: Ban Truyền thông - EVNHCMC