Tin vắn khắp nơi

Thông tin về phòng chống dịch Covid-19 (cập nhật ngày 17/11/2021)

Ngày đăng: 17/11/2021

1. Thông tin về phòng, chống dịch COVID-19
 TPHCM ban hành quy định mới về thích ứng an toàn với dịch COVID-19

Cách tự lấy mẫu test COVID tại nhà

- Bản tin COVID-19 tối 16/11 - TP.HCM ghi nhận thêm 1.183 ca nhiễm mới

Trang thông tin phòng chống Covid-19 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Cung cấp thông tin cần thiết về phòng chống Covid-19: Danh sách Y, Bác sĩ tư vấn; văn bản chỉ đạo, tư liệu tham khảo...) 
2. Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch COVID-19 của UBND TP.HCM, EVN, EVNHCMC

- Công văn số 351-CV/ĐU ngày 02/11/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
- Công điện 4418/CĐ-EVNHCMC ngày 02/11/2021 của Tổng công ty về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.
- Quyết định 3677/QĐ-BCĐ ngày 27/10/2021 của UBND TP.HCM (điều chỉnh bổ sung QĐ 3585) về Ban hành bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng chống dịch covid-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thực phẩm trên địa bàn TP.HCM.
- Văn bản số 6220/EVN-TC&NS ngày 12/10/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cho phép lãnh đạo, CBCNV của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên di chuyển để điều hành dự án điện và sản xuất điện.
- Chỉ thị 18 ngày 30/9/2021 của UBND TP.HCM về việc tiếp tục kiểm soát và điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM.
- Văn bản số 4286/EVNHCMC-TCNS ngày 02/10/2021 về việc thực hiện phương án làm việc với các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 từ ngày 01/10/2021 (điều chỉnh).

-Văn bản số 318-CV/ĐU ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy TCT về tiếp tục thực hiện phòng chống dịch Covid-19 sau ngày 15 tháng 9 năm 2021 và xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế trong thời gian sắp tới.
- Văn bản số 3892/EVNHCMC-TCNS ngày 01/9/2021 của Tổng công ty thực hiện chế độ cho CNCNV-LĐ trong phòng chống dịch covid-19

Đính kèm đường link các văn bản: Phòng chống dịch bệnh SARS-CoV-2
3.  Thông tin tư vấn y khoa về COVID-19
- Tài liệu của Bộ Y tế về hướng dẫn chăm sóc người bệnh COVID-19 tại nhà.
- Văn bản số 6065/SYT-NVY ngày 27/8/2021 của Sở Y tế về cập nhật “Hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0” (phiên bản 1.5).
- Danh sách tổ tư vấn COVID-19 là Y, Bác sĩ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
- Danh sách bác sĩ tư vấn của Tổng công ty.
- Sổ tay Hướng dẫn chăm sóc F0 tại nhà – Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch biên soạn.
- Sổ tay sức khỏe – COVID-19 - Đại học Y dược TPHCM biên soạn.
 Đính kèm đường link: Thông tin tư vấn y khoa về COVID-19

Đưa tin: Ban Truyền thông - EVNHCMC