Chuyển đổi số

EVNHCMC: Tìm hiểu chuyển đổi số thông qua các cuộc thi trực tuyến

Ngày đăng: 21/10/2021

Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) xác định mục tiêu trở thành doanh nghiệp số toàn diện vào năm 2025 và năm 2030 sẽ là một doanh nghiệp số sáng tạo thực sự, tiên phong, dẫn đầu một số lĩnh vực mà Tổng công ty đã được giao nhiệm vụ. Trong đó, EVNHCMC quyết tâm đến năm 2022 sẽ cơ bản trở thành doanh nghiệp số với phương châm 3M: “Mọi việc – Mọi lúc – Mọi nơi”.

Một trong các yêu cầu quan trọng cần phải đáp ứng khi triển khai chuyển đổi số là việc đổi mới tư duy và thay đổi nhận thức. Theo đó, Tổng công ty Điện lực TP.HCM quán triệt đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ viên chức, lao động của Tổng công kế hoạch Chuyển đổi số của EVNHCMC giai đoạn 2021-2025 và tổ chức nhiều cuộc họp, hội thảo về chuyên đề này từ cơ bản đến nâng cao. Qua đó, giúp CNVC-LĐ có cái nhìn tổng quát và nắm rõ mục tiêu, chiến lược, lộ trình Chuyển đổi số (CĐS) của Tổng công ty đã và đang triển khai thực hiện.

Giải pháp đơn giản mang lại hiệu quả cao để CNVC-LĐ có những cái nhìn tổng quát và nắm rõ mục tiêu, chiến lược, lộ trình CĐS của Tổng công ty đó là cung cấp kiến thức cho người lao động thông qua các cuộc thi trực tuyến nội bộ trong Tổng công ty từ cơ bản đến nâng cao và chuyên sâu. Tại các cuộc thi này, tùy theo chủ đề EVNHCMC mong muốn truyền tải sẽ được thiết kế tổ chức thi với ngân hàng câu hỏi phong phú, giải thưởng hấp dẫn hơn 300 triệu đồng cho 03 cuộc thi bao gồm các giải thưởng cá nhân và tập thể. Các cuộc thi này được tổ chức trong tháng 9,10,11/2021.

Ngày 11/10/2021, EVNHCMC đã hoàn tất thành công cuộc thi trực tuyến số 1 “Tìm hiểu kiến thức cơ bản về chuyển đổi số”. Cuộc thi được tổ chức trong 15 ngày với sự thu hút và quan tâm của toàn thể lãnh đạo và người lao động tham dự thi, đạt tỷ lệ 95,2% số CNVC-LĐ của toàn Tổng công ty. Trong đó, có 12 đơn vị đạt tỷ lệ 100% số CNVC-LĐ tham dự thi, gần 22% số CNVC-LĐ trả lời đúng tuyệt đối câu hỏi.

Tinh thần của doanh nghiệp chính là sợi dây kết nối tất cả. Phương hướng và mục tiêu được ý thức rõ ràng và được truyền đạt tốt để tập hợp và phối hợp giữa các bộ phận riêng lẻ. Từ ban lãnh đạo đến đội ngũ nhân viên phải được cấu trúc một cách chính xác, đồng thuận, nhận thức đầy đủ và sẵn sàng. Tại EVNHCMC chuyển đổi số mang tinh thần của sự sáng tạo, tiên phong, dẫn đầu trong một số lĩnh vực và luôn hướng tới mục tiêu cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của một Thành phố năng động, hiện đại và cung cấp tất cả các dịch vụ về điện tốt nhất cho khách hàng theo đúng Phương châm 3M: Mọi việc khách hàng yêu cầu phải được ngành điện Thành phố giải quyết 24/7-Mọi lúc và bất cứ nơi nào khách hàng cần–Mọi nơi.

Để hiện thực hoá tầm nhìn, EVNHCMC triển khai xây dựng “Văn hoá số” và “Văn hóa lãnh đạo”. Đây là một trong những giải pháp nhằm đưa Tổng công ty thành doanh nghiệp số thông qua con người, quy trình, công nghệ và một nền văn hóa số sáng tạo. “Văn hoá số EVNHCMC” và “Phong cách lãnh đạo EVNHCMC” là hai loại hình văn hóa chiến lược để tăng cường, củng cố nền tảng giá trị đã có và thúc đẩy sự tiến bộ, đổi mới toàn diện Tổng công ty trong thời gian tới. Đây cũng là nội dung của cuộc thi số 2 về chuyển đổi số, diễn ra từ ngày 18/10/2021 đến 01/11/2021. EVNHCMC tổ chức cho CNVC-LĐ tham dự thi với chủ đề “Tìm hiểu về kế hoạch và lộ trình chuyển đổi số; tìm hiểu tài liệu Văn hóa số EVNHCMC; Phong cách lãnh đạo EVNHCMC”.  Tiếp theo, trong tháng 11/2021, EVNHCMC sẽ tiếp tục tổ chức cuộc thi số 3 với chủ đề “Tìm hiểu các chương trình, ứng dụng phục vụ khách hàng”.

Thông tin chi tiết về cuộc thi cũng như các kết quả cuộc thi sẽ được đăng tải tại địa chỉ https://www.evnhcmc.vn/cuocthichuyendoiso2021

 

Đưa tin: Hồng Hải