Thông cáo Báo chí từ EVN

THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) ĐỐI VỚI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẾN NGÀY 15/10/2021

Ngày đăng: 16/10/2021


 


 


 


 

Đưa tin: Tập đoàn Điện lực Việt Nam