Tin Tổng Công Ty

Thư của Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên gửi động viên CNVC-LĐ Tổng công ty

Ngày đăng: 16/07/2021

“Cùng Thành phố xanh hóa bản đồ COVID-19, thực hiện thắng lợi Mục tiêu kép”

Đưa tin: EVNHCMC