Tin Tổng Công Ty

EVNHCMC: LUÂN CHUYỂN VÀ ĐIỀU ĐỘNG CÁN BỘ

Ngày đăng: 01/07/2021

Sáng ngày 01/7/2021, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã tổ chức công bố quyết định luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ tại các đơn vị thành viên.

Theo đó, Ông Đặng Hoài Bắc – Giám đốc Công ty Điện lực Tân Phú giữ chức vụ Giám đốc Công ty Điện lực Tân Bình; Ông Lê Văn Khái – Giám đốc Công ty Điện lực Thủ Thiêm giữ chức vụ Giám đốc Công ty Điện lực Tân Phú; Ông Vương Quốc Minh – Giám đốc Công ty Dịch vụ Điện lực TPHCM giữ chức vụ Giám đốc Công ty Điện lực Tân Thuận; Ông Nguyễn Đức Phú – Giám đốc Công ty Điện lực Tân Thuận giữ chức vụ Giám đốc Công ty Dịch vụ Điện lực TPHCM; Ông Nguyễn Văn Hảo – Đảng ủy viên, Phó giám đốc thực hiện chức trách, nhiệm vụ Giám đốc Công ty Điện lực Tân Bình giữ chức vụ Trưởng Ban Truyền thông EVNHCMC.


Ông Nguyễn Văn Thanh – Tổng Giám đốc EVNHCMC
chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các lãnh đạo được bổ nhiệm.

Tại lễ công bố quyết định, Ông Nguyễn Văn Thanh – Tổng Giám đốc EVNHCMC đề nghị các đồng chí được điều động luân chuyển nhanh chóng nắm bắt công việc, cùng với Ban lãnh đạo các đơn vị tiếp tục quán triệt đến cán bộ, người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống covid-19; rà soát, khắc phục các tồn tại của đơn vị, vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021.


 

Chú thích ảnh công bố quyết định thông qua hình thức trực tuyến, ảnh các lãnh đạo được Tổng công ty công bố từ trái qua :1. Ông Đặng Hoài Bắc – Giám đốc Công ty Điện lực Tân Phú giữ chức vụ Giám đốc Công ty Điện lực Tân Bình; 2. Ông Lê Văn Khái – Giám đốc Công ty Điện lực Thủ Thiêm giữ chức vụ Giám đốc Công ty Điện lực Tân Phú; 3. Ông Vương Quốc Minh – Giám đốc Công ty Dịch vụ Điện lực TPHCM giữ chức vụ Giám đốc Công ty Điện lực Tân Thuận; 4. Ông Nguyễn Đức Phú – Giám đốc Công ty Điện lực Tân Thuận giữ chức vụ Giám đốc Công ty Dịch vụ Điện lực TPHCM; 5. Ông Nguyễn Văn Hảo – Đảng ủy viên, Phó giám đốc thực hiện chức trách, nhiệm vụ Giám đốc Công ty Điện lực Tân Bình giữ chức vụ Trưởng Ban Truyền thông EVNHCMC.

Đưa tin: Văn Thảo /Ảnh: Chi Lan