Tin EVN

EVN: thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện lần 3 cho khách hàng bị ảnh hưởng dịch bệnh covid-19

Ngày đăng: 07/06/2021

Đưa tin: Tập đoàn Điện lực Việt Nam