Thông báo từ EVNHCMC

THÔNG BÁO GIA HẠN MỜI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ CĂN TIN

Ngày đăng: 03/06/2021

Bên mời thầu: Ban Quản lý Cao ốc Văn phòng - Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ căn tin tại tòa nhà Green Power.

Nguồn vốn: Nhà thầu tự bỏ vốn.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh.

Thời gian phát HSYC chào giá: Từ 09 giờ 00, ngày 28/5/2021 đến trước 10 giờ 00, ngày 03/6/2021 (trong giờ hành chính).

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (chào giá): Chậm nhất là 10 giờ 00, ngày 03/6/2021.

Địa chỉ phát hành: Ban Quản lý Cao ốc Văn phòng - Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin đăng tải trên Báo Đấu thầu số 97, ngày 28/05/2021

Nay gia hạn:

Thời gian phát HSYC chào giá: đến trước 10 giờ 00, ngày 16/6/2021 (trong giờ hành chính).

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (chào giá): Chậm nhất là 10 giờ 00, ngày 16/6/2021 tại Ban Quản lý Cao ốc Văn phòng - Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh. Đ/c: Lầu 8, Tòa nhà Green Power, số 35 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Trân trọng thông báo.

Ban Quản lý Cao ốc Văn phòng