Thông báo từ EVNHCMC

THÔNG BÁO MỜI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ CĂN TIN

Ngày đăng: 26/05/2021

1. Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý Cao ốc Văn phòng - Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ căn tin tại tòa nhà Green Power.

3. Nguồn vốn: Nhà thầu tự bỏ vốn.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh. 5. Thời gian phát HSYC chào giá: từ 09 giờ 00, ngày 28/5/2021 đến trước 10 giờ 00 ngày 03/6/2021 (trong giờ hành chính).

6. Địa chỉ phát hành: Ban Quản lý Cao ốc Văn phòng - Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, (lầu 8) tòa nhà Green Power Số 35 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM. (Điện thoại: +84-28-22201177; Fax: +84-28-22201191).

7. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (chào giá): chậm nhất là 10 giờ 00, ngày 03/6/2021, tại Ban Quản lý cao ốc văn phòng - Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, (lầu 8) tòa nhà Green Power Số 35 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM. 

Đưa tin: EVNHCMC