Tin Tổng Công Ty

EVNHCMC bổ nhiệm 02 Phó Giám đốc đơn vị trực thuộc

Ngày đăng: 05/05/2021

Vừa qua, ông Luân Quốc Hưng - Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC đã thay mặt Ban Lãnh đạo Tổng công ty trao quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Ngọc Tuấn - Trưởng phòng Kế hoạch, vật tư thuộc Công ty Thí nghiệm Điện lực TP.HCM giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Thí nghiệm Điện lực TP.HCM và bổ nhiệm ông Lê Hoàng Nhân - Trưởng phòng SCADA thuộc Trung tâm Điều đô Hệ thống điện TP.HCM giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Điều đô Hệ thống điện TP.HCM kể từ ngày 01/5/2021, thời hạn giữ chức vụ là 04 năm.


Ông Trịnh Ngọc Tuấn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Thí Nghiệm điện lực TP.HCM (ảnh phải)
ông Lê Hoàng Nhân giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Điều đô Hệ thống điện TP.HCM (ảnh trái)
được Phó Tổng giám đốc Luân Quốc Hưng trao quyết định.

Ông Trịnh Ngọc Tuấn sinh năm 1974, là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư Hệ thống điện, Kỹ sư Cơ khí động lực. Ông Lê Hoàng Nhân sinh năm 1978, hiện là Thạc sĩ Điện - Điện tử.

Phát biểu tại Lễ trao quyết định, ông Luân Quốc Hưng chúc mừng hai Phó Giám đốc mới của hai đơn vị, mong muốn với vai trò mới, trọng trách mới, ông Trịnh Ngọc Tuấn và ông Lê Hoàng Nhân sẽ cùng với Ban Giám đốc Công ty Thí nghiệm Điện lực TP.HCM và Trung tâm Điều đô Hệ thống điện TP.HCM hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong năm 2021 và kế hoạch 05 năm 2020 - 2025, góp phần cùng Tổng công ty hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đưa tin: Hương Thảo