Thông cáo báo chí từ EVNHCMC

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẢNH BÁO CÁC CUỘC GỌI MẠO DANH “ĐIỆN LỰC VIỆT NAM”

Ngày đăng: 29/04/2021

Đưa tin: EVNHCMC