Thông báo từ EVNHCMC

THÔNG BÁO BÁO GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI CHÍNH DÀNH CHO NHÀ QUẢN TRỊ

Ngày đăng: 16/04/2021

Căn cứ nhu cầu đào tạo nhằm giúp cho Ban lãnh đạo các Công ty có thêm kiến thức tổng quát về quản trị tài chính và điều hành công ty, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo và điều hành các hoạt động của đơn vị, Tổng công ty Điện lực TP.HCM thông báo báo giá chương trình đào tạo Tài chính dành cho nhà quản trị như sau:

Nhấp vào đây để xem nội dung:

Đưa tin: EVNHCMC