Tin Tổng Công Ty

EVNHCMC tổ chức Lớp đào tạo Hệ thống giá bán lẻ điện Việt Nam

Ngày đăng: 15/04/2021

PGS.TS. Bùi Xuân Hồi - Giảng viên Bộ môn Kinh tế Năng lượng, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Ngày 15/4/2021, Tổng công ty Điện lực TPHCM đã tổ chức Lớp đào tạo về Hệ thống giá bán lẻ điện Việt Nam cho các học viên của Tổng công ty là Lãnh đạo, chuyên viên các Ban: Kinh doanh, Truyền thông, Kế hoạch, Tài chính kế toán, Pháp chế, Kiểm tra – Thanh tra và Lãnh đạo các đơn vị thành viên; Lãnh đạo Phòng Kinh doanh, Đội Dịch vụ khách hàng các công ty Điện lực, Trung tâm Chăm sóc khách hàng.

Chương trình do PGS.TS. Bùi Xuân Hồi - Giảng viên Bộ môn Kinh tế Năng lượng, Đại học Bách Khoa Hà Nội giảng dạy.

Khóa đào tạo nhằm cung cấp cho học viên kiến thức về: Các vấn đề lý luận và thực tiễn về giá điện và xây dựng hệ thống giá bán lẻ điện Việt Nam; Phân tích hệ thống giá bán lẻ điện hiện hành và theo lộ trình cải tổ ngành Điện Việt Nam.

Chương trình học sẽ kéo dài trong 02 ngày 15 và 16/4/2021.


Toàn cảnh lớp học

Đưa tin: Thuý Hồng /Ảnh: Chi Lan