Thông Tin Đảng - Đoàn Thể

ĐẢNG ỦY EVNHCMC: LỚP BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC ĐẢNG CHO BÍ THƯ CHI BỘ VÀ CẤP ỦY VIÊN CƠ SỞ

Ngày đăng: 05/04/2021

Trong 2 ngày 02, 03/4/2021, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TPHCM đã tổ chức Lớp bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2021.

 

Phát biểu tại Lớp bồi dưỡng, Đồng chí Phạm Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty cho biết: Lớp bồi dưỡng công tác Đảng nhằm giúp các đồng chí bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở nắm vững các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy về nghiệp vụ công tác đảng, nội dung cơ bản về công tác xây dựng Đảng, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, nhiệm vụ của cấp ủy, bí thư chi bộ, công tác tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát và công tác dân vận của Đảng; đẩy mạnh thực hiện công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong thời kỳ mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau 2 ngày tập huấn với 12 chuyên đề, các học viên đã được hệ thống lại những kiến thức về nghiệp vụ công tác đảng, công tác xây dựng Đảng từ những đồng chí báo cáo viên là Lãnh đạo Học viện cán bộ thành phố, Lãnh đạo các Ban, Ủy ban Kiểm tra của Thành ủy, ghi nhận chương trình tập huấn mang lại những kiến thức, kỹ năng hữu ích, rất cụ thể, ứng dụng vào thực tế tại Đảng bộ Tổng công ty và cơ sở. Ngoài tập huấn lý thuyết, các báo cáo viên còn giải đáp những câu hỏi liên quan đến nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng cũng như những tình huống thực tế xảy ra tại các đơn vị trực thuộc.

Đưa tin: Văn Thảo /Ảnh: MInh Phong