Thông Tin Đảng - Đoàn Thể

Hội nghị giao ban công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng tại Đảng bộ Tổng công ty

Ngày đăng: 31/03/2021

Chiều ngày 25/3/2021, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TPHCM tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng với thành phần tham dự gồm có các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy TCT, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ cơ sở và đại diện cấp ủy viên phụ trách kiểm tra, giám sát của các chi bộ cơ sở.

Hội nghị đã được nghe báo cáo công tác triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty trong quý 1/2021; phổ biến các văn bản cần nắm bắt để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; phân công các thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty phụ trách giám sát các đảng bộ, chi bộ cơ sở; tình hình thực hiện Quy định 1374 của Thành ủy, Chỉ thị số 111-CT/ĐU và công tác kiểm tra, giám sát, công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua trong toàn Đảng bộ Tổng công ty. Đồng thời, các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận tích cực, thiết thực đối với thang điểm thi đua, khen thưởng công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 dành cho các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc và các khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở, đặc biệt là việc thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm….

Đồng chí Phan Tiến Dũng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty nhấn mạnh một số nội dung đề nghị cơ sở quan tâm thực hiện: rà soát và triển khai đúng tiến độ các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa 2021-2025 và của năm 2021; tham mưu cấp ủy thực hiện tốt Quy định 1374 của Thành ủy, Chỉ thị 111-CT/ĐU của Đảng ủy Tổng công ty;  chủ động đăng ký tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng do các Học viện, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Tổng công ty tổ chức; phát động và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo thang điểm thi đua năm 2021 do Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty ban hành; quan tâm thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ các báo cáo định kỳ, đột xuất do Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty yêu cầu.

Đưa tin: Ban Kiểm tra và Thanh tra